ZOOTECHNIKA, studia I stopnia 

Specjaloności: Hodowla zwierząt, Ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych, Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt, Hipologia

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego, w tym ogólnouczelniane do wyboru przez studenta 

B. Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego podstawowego

C. Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego, w tym przedmioty fakultatywne

- przedmioty fakultatywne

D. Moduły specjalnościowe: 

- specjalność Hodowla zwierząt

- specjalność Ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych

- specjalność Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt

- specjalność Hipologia

  

ZOOTECHNIKA, studia II stopnia

Specjalności: Hodowla zwierząt, Ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych, Terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt 

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego

B. Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego

C. Moduły specjalnościowe: 

- specjalność Hodowla zwierząt

- specjalność Ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych

- specjalność Terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt