Rozkłady zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2018-2019

 

 

Rozkłady zajęć w semestrze zimowym na kierunku Bioinżynieria produkcji żywności

studia stacjonarne I i II stopnia

 

 Rozkłady zajęć w semestrze zimowym na kierunku Zoopsychologia z animaloterapią

 studia stacjonarne I stopnia

 

 Rozkłady zajęć w semestrze zimowym na kierunku Zootechnika

studia stacjonarne I i II stopnia

studia niestacjonarne I i II stopnia

 

studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie zootechnika

 

 Pozostałe rozkłady zajęć na Wydziale Przyrodniczym

 

 

  

Rozkłady zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2018-2019

 

 

Rozkłady zajęć w semestrze letnim na kierunku Bioinżynieria produkcji żywności

studia stacjonarne I i II stopnia

 

 

Rozkłady zajęć w semestrze letnim na kierunku Zoopsychologia z animaloterapią 

studia stacjonarne I stopnia

 

 

Rozkłady zajęć w semestrze letnim na kierunku Zootechnika

studia stacjonarne I i II stopnia

studia niestacjonarne I i II stopnia

studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie ZOOTECHNIKA

 

 

Pozostałe rozkłady zajęć na Wydziale Przyrodniczym