Rozkłady zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2018-2019

 

 

Rozkłady zajęć w semestrze zimowym na kierunku Bioinżynieria produkcji żywności

 

studia stacjonarne I i II  stopnia

 

Rozkłady zajęć w semestrze zimowym na kierunku Zootechnika

 

studia stacjonarne I i II stopnia

studia niestacjonarne I i II stopnia

 

studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie zootechnika

 

 

Pozostałe rozkłady zajęć na Wydziale Przyrodniczym

 

 

 

 

Rozkłady zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2017-2018

 

 

Rozkłady zajęć w semestrze letnim na kierunku Bioinżynieria produkcji żywności

studia stacjonarne I i II stopnia

 

 

Rozkłady zajęć w semestrze letnim na kierunku Zootechnika

studia stacjonarne I i II stopnia

studia niestacjonarne I i II stopnia

 

studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie ZOOTECHNIKA

 

 

Pozostałe rozkłady zajęć na Wydziale Przyrodniczym

 

 

 

 Rozkłady zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2017-2018

 

 

Rozkłady zajęć w semestrze zimowym na kierunku Bioinżynieria produkcji żywności

studia stacjonarne I i II stopnia

 

 

Rozkłady zajęć w semestrze zimowym na kierunku Zootechnika

studia stacjonarne I i II stopnia

studia niestacjonarne I i II stopnia

 

studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie ZOOTECHNIKA

 

 

Pozostałe rozkłady zajęć na Wydziale Przyrodniczym