PLANY STUDIÓW REALIZOWANE OD ROKU AK. 2018-2019

NOWY KIERUNEK !!!

Plany studiów na kierunku MENADŻER PRODUKCJI i DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI 

Studia I stopnia stacjonarne

 

Efekty kształcenia na kierunku MENADŻER PRODUKCJI i DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI

 

NOWY KIERUNEK !!!

Plany studiów na kierunku ZOOPSYCHOLOGIA z ANIMALOTERAPIĄ

Studia I stopnia stacjonarne

 

Efekty kształcenia na kierunku ZOOPSYCHOLOGIA z ANIMALOTERAPIĄ

 

 

PLANY STUDIÓW REALIZOWANE OD ROKU AK. 2017-2018

 

Plany studiów realizowane na kierunku Bioinżynieria produkcji żywności

studia I stopnia stacjonarne

studia I stopnia niestacjonarne

studia II stopnia stacjonarne

studia II stopnia niestacjonarne

 

Plany studiów realizowane na kierunku Zootechnika

studia I stopnia stacjonarne

studia I stopnia niestacjonarne

studia II stopnia stacjonarne

studia II stopnia niestacjonarne

 

 efekty kształcenia na kierunku Zootechnika II stopnia !!!

 

 

PLANY STUDIÓW REALIZOWANE OD ROKU 2015-2016

 

Plany studiów na kierunku Bioinżynieria produkcji żywności 

studia I stopnia stacjonarne

studia I stopnia niestacjonarne

studia II stopnia stacjonarne

studia II stopnia niestacjonarne

 

Plany studiów na kierunku Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa 

studia I stopnia stacjonarne

 

Plany studiów na kierunku Zootechnika 

studia I stopnia stacjonarne

studia I stopnia niestacjonarne

studia II stopnia stacjonarne

studia II stopnia niestacjonarne

 

 

PLANY STUDIÓW REALIZOWANE OD ROKU AK. 2012-2013 

 

Plany studiów realizawane na kierunku Bioinżynieria produkcji żywności

studia I stopnia stacjonarne

studia I stopnia niestacjonarne

studia II stopnia stacjonarne

studia II stopnia niestacjonarne 

 

Plany studiów realizowane na kierunku Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa

studia I stopnia stacjonarne

 

Plany studiów realizowane na kierunku Zootechnika

studia I stopnia stacjonarne

studia I stopnia niestacjonarne

studia II stopnia stacjonarne

studia II stopnia niestacjonarne