KRK dla kierunku zootechnika I i II stopień (załącznik pdf.)

KRK dla kierunku Bioinżynieria produkcji żywności I stopień(załącznik pdf.)

KRK dla kierunku Bioinżynieria produkcji żywności II stopień (załącznik pdf.)

KRK Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa  I stopień (załącznik pdf.

KRK dla kierunku zootechnika studia III stopnia doktoranckie ( załącznik pdf.)