Za sprawy socjalno-bytowe na Wydziale Przyrodniczym odpowiada Pani Karolina Cymerman, tel. 25 643-13-25. (wtorek, środa 11.00-15.00; piątek 9.00-15.00)

Informacje dotyczące przyznawania, ustalania kryteriów wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów znajdują się pod  tym odnośnikiem.