Skład osobowy

 

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI:

 

 • dr hab. ALINA JANOCHA - prof. nzw., tel. 25 643 12 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • dr hab. BOGUSŁAW OLKOWSKI - prof. nzw., tel. 25 643 12 49
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • dr hab. ANNA MILCZAREK - adiunkt, tel. 25 643 13 77
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

EMERYTOWANI PRACOWNICY KATEDRY:

 •  Prof. zw. dr hab. BARBARA KLOCEK
 •  Prof. zw. dr hab. MARIA OSEK
 •  Prof. zw. dr hab. TERESA BANASZKIEWICZ
 •  mgr LONGINA MATWIEJCZUK
 •  STANISŁAWA BOGATEK

 

DOKTORANCI:

 • mgr inż. KATARZYNA KRYSZAK
 • mgr inż. KAMIL ŁASKI
 • mgr inż. MAGDALENA PACHNIK
 • mgr inż. DARIA PIETRUSIAK
 • mgr inż. RAFAŁ TOCZKO
 • mgr inż. BARTOSZ WOJTASZCZYK

 

 Działalność naukowo-badawcza

 

Od początku istnienia Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Jej pracownicy zajmowali się badaniami mającymi nie tylko charakter aplikacyjny, ale również praktyczny. Prowadzone badania dotyczyły w szczególności:

 • wszechstronnej oceny wartości odżywczej nasion roślin oleistych i strączkowych w żywieniu trzody chlewnej i drobiu,
 • sposobów poprawy wykorzystania składników pokarmowych z pasz krajowych przez zwierzęta monogastryczne,
 • wpływu zabiegów uszlachetniających na wartość pokarmową pasz,
 • stosowania biostymulatorów w żywieniu drobiu i trzody chlewnej.

Obecnie realizowane główne kierunki badawcze to:

 •  „Wpływ czynników żywieniowych na ilość i jakość mięsa wieprzowego i drobiowego”,
 • „Ocena przydatności nowych pasz i dodatków paszowych w żywieniu zwierząt”,
 • „Próba optymalizacji żywienia świń rasy puławskiej pod kątem przydatności tusz do produkcji wyrobów markowych”.
 • "Intensyfikacja produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby paszowe i systemy żywienia zwierząt w różnych typach gospodarstw regionu Podlasia Zachodniego" 

 

 Współpraca z krajowymi jednostkami naukowymi:

 

 • Katedry Żywienia Zwierząt Uczelni Rolniczych
 • Krajowe Laboratorium Pasz PIB w Lublinie
 • Wytwórnie Pasz
 • Wytwórnia Premiksów LNB w Kiszkowie


Wykaz najważniejszych publikacji

 

Prace habilitacyjne:

 

Osek M., 1996 - „Rzepak i bobik jako krajowe źródło białka w żywieniu świń”, Rozprawa naukowa nr 47, Wyd. Wyższej Szkoły Rolniczo – Pedagogicznej  w Siedlcach.

Banaszkiewicz T., 2000 – „Ocena wartości pokarmowej nowych odmian rzepaku w testach na kurczętach brojlerach”, Wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Olkowski B., 2009 – „Możliwości i ograniczenia w zastosowaniu nasion łubinu żółtego jako substytutu śruty  poekstrakcyjnej sojowej w żywieniu kurcząt brojlerów”. Rozprawa naukowa nr 100. Wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Janocha A., 2011  "Efektywność stosowania preparatów enzymatycznych w żywieniu kurcząt brojlerów"  Rozprawa naukowa nr 113, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

 

 

Prace doktorskie:

 

Olkowski B., 1989 - „Ocena plonu roślin strączkowych na pasze zbieranych w trzech fazach dojrzałości”, Wyższa Szkoła Rolniczo – Pedagogiczna, Siedlce, Promotor Prof. dr hab. Marian Wójcjak

Banaszkiewicz T., 1992 - „Określenie wartości pokarmowej nasion rzepaku „00” oraz mieszanek treściwych z ich udziałem na kurczętach brojlerach”, Wyższa Szkoła Rolniczo – Pedagogiczna, Siedlce, Promotor Prof. dr hab. Barbara Klocek

Janocha A., 1997 – „Zastosowanie nasion rzepaku „00”  i obłuszczonych nasion bobiku w mieszankach dla kurcząt brojlerów”, Wyższa Szkoła Rolniczo – Pedagogiczna, Siedlce, Promotor Prof. dr hab. Barbara Klocek

Bruske - Wasiukiewicz A., 1997 - „Wpływ warunków suszenia na skład chemiczny i wartość pokarmową zbóż”, Wyższa Szkoła Rolniczo – Pedagogiczna, Siedlce, Promotor Prof. dr hab. Barbara Klocek

Turyk Z., 2002 – „Ustalenie optymalnego poziomu wytłoku rzepakowego  i grochu pastewnego w mieszankach z jęczmieniem i pszenżytem dla rosnących świń”, Akademia Podlaska w Siedlcach, Promotor Prof. dr hab. Maria Osek

Milczarek A., 2005 – „Plonowanie owsa nieoplewionego i jego przydatność  w żywieniu świń”, Akademia Podlaska w Siedlcach, Promotor Prof. dr hab. Maria Osek

Borkowska K., 2009 – „Ocena wybranych odmian rzepaku ozimego (Brassica napus L. ssp. Oleifera Metzg.) w aspekcie żywienia kurcząt brojlerów”, Akademia Podlaska w Siedlcach, Promotor Prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz

Stachurska K., 2013 - „Ocena wartości odżywczej jęczmienia nieoplewionego w żywieniu kurcząt brojlerów”, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny  w Siedlcach, Promotor Prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz

Świnarska R., 2013 – „Wpływ oleju lnianego i witaminy E w mieszankach na wskaźniki odchowu i wartość dietetyczną mięsa kurcząt brojlerów”, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Promotor Prof. dr hab. Maria Osek

Wysmyk J., 2015 – „Ocena zastosowania preparatu olejku z oregano (Origanum vulgare) w żywieniu kurcząt brojlerów”, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Promotor Prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz

Kalinowska-Dohojda A., 2016 – „Efektywność zastosowania suszonego wywaru gorzelnianego (DDGS) z kukurydzy w żywieniu kurcząt brojlerów”, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Promotor Prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz

Laskowski S., 2017 – „Efektywność zastosowania suszonego ziela oregano pochodzącego z różnych regionów w mieszankach dla kurcząt brojlerów”, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Promotor Prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz

Kaszperuk K., 2017 – „Ocena wartości rzeźnej kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z różnym udziałem olejów roślinnych”, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Promotor Prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz

  
 

Oryginalne prace twórcze (od 2005 roku)

 

OSEK M., MILCZAREK A., 2005, Wyniki tuczu, wartość rzeźna oraz jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami z udziałem nasion bobiku i rzepaku. Roczniki Naukowe Zootechniki, 32, z. 2: 103-113.

MILCZAREK A., OSEK M., 2005, Influence of naked oats and enzymatic preparation on quality of pork meat. Annals of Animal Science, Suppl. 2: 131-134.

OSEK M., JANOCHA A., MILCZAREK A., KLOCEK B., 2005, Wyniki produkcyjne i poubojowe oraz walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natłuszczanymi różnymi olejami roślinnymi. Rośliny Oleiste– Oilseed Crops, XXVI, 2: 541-550.

OLKOWSKI, B.I. , CLASSEN, H.L. WOJNAROWICZ, C., OLKOWSKI. A.A., 2005, Feeding high levels of lupine seeds to broiler chickens: Plasma micronutrient status in the context of digesta viscosity and morphometric and ultrastructural changes in the gastrointestinal tract. Poultry Science. 84: 1707-1715.

OSEK M., KLOCEK B., JANOCHA A., MILCZAREK A., 2006, Preparaty ziołowe w mieszankach dla kurcząt brojlerów. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 2, nr 1: 65-72.

MILCZAREK A., OSEK M., KLOCEK B., 2006, Wpływ owsa nieoplewionego i preparatu enzymatycznego na wyniki produkcyjne i poubojowe tuczników. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 2, nr 1: 55-64.

OSEK M., MILCZAREK A, JANOCHA A, TURYK Z., 2006, Jakość mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z olejem lnianym i różnym dodatkiem witaminy E. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, T. XLIV/1: 207-216.

MILCZAREK A., OSEK M., 2006, The rearing, growing and fattening performance, carcass and meat quality of pigs fed naked oats supplemented with enzymes. Journal of Animal and Feed Sciences, 15, Suppl. 1: 69-72.

OSEK M., MILCZAREK A., KLOCEK B., 2006, Wpływ owsa nagoziarnistego i preparatu enzymatycznego na wyniki odchowu, wartość rzeźną i jakość mięsa kurcząt brojlerów. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 2, nr 3: 93-101.

OSEK M., MILCZAREK A., JANOCHA A., KLOCEK B., 2006, Wartość odżywcza mieszanek zawierających rzepak ekstrudowany lub surowy i dodatek preparatu enzymatycznego dla kurcząt brojlerów. Polish Journal of Natural Sciences, Suppl.3,: 415–419.

JANOCHA A., MILCZAREK A., 2006, Wpływ diety złożonej z surowców roślinnych na wydajność rzeźną i profil kwasów tłuszczowych mięsa kurcząt brojlerów. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, XLIV, 1: 71-79.

JANOCHA A., KLOCEK B., 2006, Evaluation of an effect of mixtures containing an addition of herbal preparations on the quality of broiler chicken meat. Animal Science Papers and Reports, vol. 24, Suppl. 2: 111-119.

JANOCHA A., OSEK M., 2006, Efektywność stosowania preparatów białkowych w żywieniu kurcząt brojlerów. Polish Journal of Natural Sciences, Suppl. 3: 475-481.

OLKOWSKI B., JAKUBCZAK A., JANIUK I., 2006, Growth parameters and changes of intestinal and fecal microbial populations in broilers fed diets containing various levels of sweet yellow lupine seeds. Advances in Agricultural Sciences 10: 75-80.

OSEK M., MILCZAREK A., JANOCHA A., KLOCEK B., 2007, Wpływ czasu podawania zwiększonej dawki witaminy E w mieszankach z olejem lnianym na wskaźniki odchowu i wartość rzeźną kurcząt brojlerów. Rośliny Oleiste– Oilseed Crops, XXVIII, 2, 293-301.

JANOCHA A., OSEK M., 2007, Evaluation of an impact of mixtures containing yeast on post-slaughter quality of broiler chickens. XIX International poultry symposium PB WPSA, Olsztyn 10 – 12 September,: 167–170.

TURYK Z., OSEK M., 2008, Strawność i wartość pokarmowa jęczmienia oplewionego i nagoziarnistego zastosowanego z dodatkiem lub bez dodatku karbohydraz w żywieniu świń. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 4, 1, 93–99.

JANOCHA A., OSEK M., TURYK Z., 2008, Jakość mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z różnym udziałem preparatu białkowego. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, t. XLVI/1: 87-94

OLKOWSKI B., 2008, Riboflavin content in lupine seeds and blood plasma Riboflavin status in broilers fed diets containing high levels of lupine seeds. Journal of the Science Food and Agriculture. 88: 2474-2478.

OSEK M., MILCZAREK A., JANOCHA A., 2008, Wpływ różnych proporcji oleju sojowego i lnianego w mieszankach dla kurcząt brojlerów na ich wzrost, wartość tuszki i cechy jakościowe mięsa. Rośliny Oleiste– Oilseed Crops, XXIX, 2: 255–266.

JANOCHA A., OSEK M., KLOCEK B., SZYMAŃSKA M., 2009, Effect of adding 25 – hydroxycholecalciferol in plant diets with and without fish meal on Reading results and bones of broiler chickens. Annals of Animal Science, 4: 413–421.

MILCZAREK A., OSEK M., 2009, Wpływ wysokiego udziału owsa nieoplewionego w mieszance na efekty tuczu, wartość rzeźną i jakość mięsa świń. Acta Scientiarum Polonorum s. Zootechnica 8 (3): 27–38.

JANOCHA A., MILCZAREK A., OSEK M., TURYK Z., 2010, Efektywność bakterii probiotycznych i prebiotyku w żywieniu kurcząt brojlerów. Acta Scientiarum Polonorum s. Zootechnica, 9 (1): 21–30.

OSEK M., MILCZAREK A, JANOCHA A., ŚWINARSKA R., 2010, Effect of triticale as a partial or the whole substitute of wheat and maize in mixtures on reading results, slaughter value and meat quality in broiler chickens. Annals of Animal Science, vol. 10, No. 3: 275-283.

OLKOWSKI B., JANIUK I., JAKUBCZAK A., 2010, Effect of Enzyme Preparation with Activity Directed Towards Degradation of Non Starch Polysaccharides on Yellow Lupine Seed Based Diet for Young Broilers. Acta Vet. Brno, 79: 395–402.

MILCZAREK A., OSEK M., JANOCHA A., TURYK Z., 2011, Wpływ czasu przechowywania i dawki witaminy E na skład chemiczny mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natłuszczonymi olejem lnianym. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, XXXII, 1: 127-136.

TURYK Z., OSEK M., JANOCHA A., OLKOWSKI B., 2011, Feeding diets based on barley or triticale during fattening of high – meat PIC pigs: effects on carcass characteristics and meat quality parameters. Acta Veterinaria Beograd. Vol. 61, No. 1: 67–75.

KLOCEK B., OSEK M., MILCZAREK A., OLKOWSKI B., JANOCHA A., 2011, Wpływ probiotyku, prebiotyku i synbiotyku na wskaźniki produkcyjne i jakość mięsa kurcząt brojlerów żywionych dietami na bazie dwóch zbóż (kukurydza/pszenica, pszenica/pszenżyto). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt, LXII, 580: 243-253.

JANOCHA A., OSEK M., TURYK Z., MILCZAREK A., 2011, Evaluation of an impact of mixtures containing brewers yeast Saccharomyces Cerevisiae on post – slaughter quality of broiler chickens. Acta Scientiarum Polonorum s. Zootechnica 10 (4): 41- 52.

OLKOWSKI B., 2011, Lupin as primary protein source in young broiler chicken diets: Effect of enzymes preparations catalyzing degradation of non-starch polysaccharides or phytates.  World J Microbiol Biotechnol. 27(2): 341-347.

MILCZAREK A., OSEK M., OLKOWSKI B., KLOCEK B., 2012, Wpływ dodatku probiotyku, prebiotyku lub synbiotyku na masę i pH przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów żywionych dietami z udziałem różnych zbóż. Roczniki Naukowe Zootechniki, T. 39, z. 1: 119-128.

OSEK M., GÓRSKA A., MILCZAREK A., TURYK Z., 2012, The influence of feeding of broiler chickens mixtures with different share of whole wheat grain on rearing results and slaughter value, ПТАХІВНИЦТВО, 68: 311-317.

MILCZAREK A., OSEK M., OLKOWSKI B., KLOCEK B., LIPNICKA A., 2012, The comparison of fattening results, slaughter value and meat quality of pig crossbreeds pulawska x polish large white and polish landrace x polish large white. Acta Scientiarum Polonorum s. Zootechnica, 11 (3): 31–40.

MILCZAREK A., OSEK M., 2012, Zmiany liczby kwasowej i nadtlenkowej tłuszczu produktów rzepakowych przechowywanych w różnych warunkach bez i z dodatkiem przeciwutleniacza. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, XXXIII, 2: 295–306.

MILCZAREK A., OSEK M., OLKOWSKI B., KLOCEK B., 2013, Porównanie składu chemicznego świeżych i zamrażalniczo przechowywanych mięśni kurcząt brojlerów żywionych mieszankami paszowymi z różną ilością oleju sojowego, lnianego i witaminy E. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (86): 59–69.

TURYK Z., OSEK M., MILCZAREK A., 2013, Wpływ preparatu ziołowego na zmiany barwy i kwasowości mięsa wieprzowego podczas przechowywania. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 9, nr 4: 53–61.

OSEK M., ŚWINARSKA R., MILCZAREK A., KLOCEK B., JANOCHA A., 2013, Rearing results and dietetic value of broiler chickens meat in dependence from grains composition in mixtures oiled with soybean and linseed oils. Acta Scientiarum Polonorum s. Zootechnica, 12, (4): 45–60.

OSEK M., MILCZAREK A., KLOCEK B., TURYK Z., JAKUBOWSKA K., 2013, Effectiveness of mixtures with the Fabaceae seeds in broiler chicken feeding. ANNALES UMCS, sectio EE, vol. LXVIII(4): 77-86. 

OSEK M., MILCZAREK A., ŚWINARSKA R., 2013, Wpływ udziału i czasu podawania oleju sojowego i lnianego w mieszankach na wyniki produkcyjne, poubojowe oraz cechy jakościowe mięsa kurcząt brojlerów. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, 34 (2): 227-240.

MILCZAREK A., OSEK M., 2014, Wpływ dodatku przeciwutleniacza na zmiany liczby kwasowej i nadtlenkowej oraz skład chemiczny wytłoków rzepakowych przechowywanych bez i z dostępem światła i powietrza. Acta Agrophysica, 21 (1): 75–85.

TURYK Z., OSEK M., OLKOWSKI B., JANOCHA A., 2014, Pig feeding dunder the Potato – green Forage Base System with or without Addition of Herbs versus a Concentrate Based System: Effect on Post – slaughter Performance and Pork Characteristics. Asian Australis. J. Anim. Sci., Vol.27, No 5: 683–689.

MILCZAREK A., OSEK M., 2014, Effectivness of using faba bean seeds and corn distillers grains with soubles as a partial replacement the soybean meal in feeding of pulawska pigs. Acta Scientiarum Polonorum s. Zootechnica, 13 (4): 55-66.

MILCZAREK A., OSEK M., 2014, Jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami zawierającymi różne źródła białka. Annales UMCS, sec. EE XXXII (4): 43-50.

TURYK Z., OSEK M., MILCZAREK A., JANOCHA A., 2015, Skład chemiczny mięsa i lipidogram krwi tuczników żywionych mieszankami zawierającymi jęczmień lub pszenżyto, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 11, nr 2: 71-79.

MILCZAREK A., OSEK M., PACHNIK M., 2015, Porównanie wartości rzeźnej i jakości mięsa kurcząt certyfikowanych JA 957 i ROSS 308. Annales UMCS sec. EE, Zootechnica, XXXIII (4): 31-39.

OSEK M., MILCZAREK A., 2016, Wyniki odchowu i wartość rzeźna kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z różnym udziałem całego ziarna pszenicy. Annales UMCS sec. EE, Zootechnica, vol. XXXIV (1): 15-23.

MILCZAREK A., OSEK M., 2016, Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszanką bez i z udziałem bobiku niskotaninowego, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 1 (104): 57-67.

KWIECIEŃ M., WINIARSKA-MIECZAN A., MILCZAREK A., TOMASZEWSKA E., MATRAS J., 2016, Effects of zinc glycine chelate on growth performance, carcass characteristics, bone quality, and mineral content in bone of broiler chicken. Livestock Science, 191: 43-50.

MILCZAREK A., OSEK M., 2016, Partial replacement of soya bean with low-tannin faba bean varieties (Albus or Amulet): effects on growth traits, slaughtering parameters and meat quality of Pulawska pigs. Annals of Animal Science, Vol. 16, No. 2: 477–487.

MILCZAREK A., OSEK M., 2016, Porównanie wartości pokarmowej surowych, obłuszczanych i ekstrudowanych nasion roślin bobowatych. Acta Agrophysica, 23 (4): 649-660.

OLKOWSKI B., CHARUTA A., RADZKI R., BIEŃKO M., TOCZKO R., 2016, Skeletal response to diet with soya bean seeds used as primary source of protein in growing broiler chickens. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 100, 731–737.

MILCZAREK A., OSEK M., PACHNIK M., 2016, Jakość mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami zawierającymi różne udziały i odmiany bobiku. Acta Scientiarum Polonorum s. Zootechnica, 15 (4): 27–38.

RÓŻEWICZ M., BOMBIK E., JANOCHA A., ŁAGOWSKA K., BEDNARCZYK M., 2016, Dioxins – Their influence on human health and the contamination of products of animal origin. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Alimet., Pisc., Zootech., 328 (393): 189-202.

RÓŻEWICZ M., JANOCHA A., BIESIADA-DRZAZGA B., ŁUCZAK D., 2016, Tempo wzrostu, szybkość opierzania się oraz reprodukcja kur rasy Lakenfelder. Wiadomości Zootechniczne, R. LIV, 3; 8-17.

RAJKOWSKA P., RÓŻEWICZ M., JANOCHA A., BIESIADA-DRZAZGA B., 2016, Wyniki reprodukcyjne oraz ocena wzrostu procesu opierzania i pokroju kur rasy Serama. Wiadomości Zootechniczne, R. LIV, 4: 25-33.

KWIECIEŃ M., WINIARSKA-MIECZAN A., MILCZAREK A., KLEBANIUK R., 2017, Biological Response of Broiler Chickens to Decreasing Dietary Inclusion Levels of Zinc Glycine Chelate. Biological Trace Element Research, 175, 204–213.

MILCZAREK A., OSEK M., 2017, Meat quality in pigs fed mixtures with low-tannin faba bean. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Animal Science, Volume 56 (1), 103-112.

MILCZAREK A., OSEK M., 2017, The impact of faba bean (Vicia faba var. minor) with high or low content of tannins on the results of rearing and carcass quality of broiler chickens. Part I. Performance and slaughter results of chickens. Annales UMCS sec. EE, Zootechnica, vol. XXXV (1), 1-9.

MILCZAREK A., OSEK M., 2017, The impact of faba bean (Vicia faba var. minor) with high or low content of tannins on the results of rearing and carcass quality of broiler chickens. Part II. Meat quality of chickens. Annales UMCS sec. EE, Zootechnica, vol. XXXV (1), 11-18.

MILCZAREK A., OSEK M., 2017, Wartość odżywcza wybranych elementów jadalnych tuszek kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z bobikiem. Nauka Przyroda Technologie, 11, 2, 135-144.

OSEK M., MILCZAREK A., PACHNIK M., 2017, Wpływ moczenia nasion bobiku na ich wartość odżywczą dla kurcząt brojlerów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Zeszyt 588, 73-82.

LASKOWSKI S., BANASZKIEWICZ T., MILCZAREK A., 2017, Wpływ suszonego oregano z różnych regionów świata na wyniki odchowu, wybrane organy wewnętrzne oraz cechy morfometryczne i wartość pH przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów. Medycyna Weterynaryjna, 73 (12), 781-785.

MILCZAREK A., OSEK M., KWIECIEŃ M., PACHNIK M., 2017, Wpływ surowych lub ekstrudowanych nasion soi w mieszankach dla kurcząt brojlerów na parametry odchowu, wartość rzeźną i obraz histologiczny wątroby. Medycyna Weterynaryjna, 73 (12), 764-769.

BANASZKIEWICZ T., LASKOWSKI S., MILCZAREK A., 2017, Effect of covered or hulless barley addition on performance, digestibility and slaughter value of broiler chickens. Acta Scientiarum Polonorum s. Zootechnica, 16 (2), 9–18.

TOMASZEWSKA E., DOBROWOLSKI P., KLEBANIUK R., KWIECIEŃ M., TOMCZYK A., SZYMAŃCZYK S., KOWALIK S., MILCZAREK A., BLICHARSKI T, MUSZYŃSKI S., 2018 - Gut-bone axis response to dietary replacement of soybean meal with raw low-tannin faba bean seeds in broiler chickens. PLoS ONE 13(3): e0194969.

TOMASZEWSKA E., MUSZYŃSKI S., DOBROWOLSKI P., KWIECIEŃ M., KLEBANIUK R., SZYMAŃCZYK S., TOMCZYK A., KOWALIK S., MILCZAREK A., ŚWIETLICKA I., 2018 - The influence of dietary replacement of soybean meal with high-tannin faba beans on gut-bone axis and metabolic response in broiler chickens. Annals of Animal Science, Vol. 18, No. 3, 801–824.

MILCZAREK A., OSEK M., BANASZKIEWICZ T., 2018 – The effect of oil type in mixtures on pro-health and organoleptic properties of poultry meat. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Animal Science, Volume 57(3), 269-280.

BANASZEWSKA D., BIESIADA-DRZAZGA B., JANOCHA A., OSTROWSKI D., DŁUGOŁĘCKA M., 2018. Analysis of morphological egg characteristics and hatching results of selected breeds of ornamental chickens. European Poultry Science. Vol. 82, 1-13.

OLKOWSKI B., 2018, Feeding high lupine based diets for broiler chickens: effect of soybean meal substitution with yellow lupine meal at various time points of growth cycle. Livestock Science. Vol. 218, 114-118.

 

Publikacje wykonane we współpracy z Dyplomantami Katedry

 

MILCZAREK A., OSEK M., JANOCHA A., ŚWINARSKA R., 2010, Wpływ dawki witaminy E w mieszankach z olejem lnianym oraz czasu przechowywania mięsa kurcząt brojlerów na jego skład chemiczny, VII Konferencja Młodych Badaczy pt. Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt, Kraków, 20-21 września 2010 r., 104-107.

KALINOWSKA-DOHOJDA A., BANASZKIEWICZ T., ZDUNEK E., WYSMYK J., 2011, Ocena liczby bakterii w jelitach kurcząt brojlerów otrzymujących preparat oleju z oregano w wodzie pitnej, VIII Konferencja Młodych Badaczy pt. Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt, Warszawa, 19-20 września 2011 r., 40-42.

MILCZAREK A., OSEK M., LIPNICKA A., 2012, The estimation of slaughter value and meat quality of pigs crossbred Pulawska x Polish Large White and Landrace Polish White x Polish Large White”, IX International Conference of Young Researchers “Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition, West Pomeranian University of Technology, Szczecin 16-19 September 2012, 82.

STACHURSKA K., BANASZKIEWICZ T., KLOCEK B., 2012, Analiza żywienia koni w wybranym gospodarstwie agroturystycznym. Materiały z LXXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. Zootechnika przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wrocław 10-12.09.2012.

OSEK M., ŚWINARSKA R., MILCZAREK A., KLOCEK B., JANOCHA A., 2013, Wpływ różnych kompozycji zbóż w mieszankach natłuszczanych olejem sojowym i lnianym na wskaźniki odchowu i wartość dietetyczną mięsa kurcząt brojlerów , Materiały konferencyjne XLII Sesji Naukowej SŻZ KNZ PAN Bydgoszcz 18-20.09.2013, 55-58.

MILCZAREK A., OSEK M., JAKUBOWSKA K., 2014, Intramuscular fat content and fatty acid profile in the longissimus lumborum muscle of Puławska breed pigs fed mixtures containing faba bean, XI Conference of Young Researchers “Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce-Serpelice, 1-3 June 2014, 37-40.

RÓŻEWICZ M., JANOCHA A., MILCZAREK A., 2014, Effect of feeding diets with pea seeds (Pisum sativum cv. “Tarchalska”) on performance and slaughter value of broiler chickens, XI Conference of Young Researchers “Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce-Serpelice, 1-3 June 2014, 41-43.

LASKOWSKI S., BANASZKIEWICZ T., 2014, Influence of diets contained rapeseed cake supplemented with different enzymatic preparations on growth performance and slaughter results of broiler chickens, XI Conference of Young Researchers “Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce-Serpelice, 1-3 June 2014, 44-46.

PACHNIK M., MILCZAREK A., OSEK M., JAKUBOWSKA K., 2015, Nutritional evaluation of guar meal as a protein source for broiler chickens, XLIV Scientific Session “Nutrition of livestock, companion and wild animals” Warsaw, 16/17 June 2015, 38.

JAKUBOWSKA K., OSEK M., MILCZAREK A., PACHNIK M., 2015, Meat quality characteristics of broiler chickens fed mixtures containing faba bean oiled with soybean or rapeseed oil. XLIV Scientific Session “Nutrition of livestock, companion and wild animals” Warsaw, 16/17 June 2015, 91.

MILCZAREK A., OSEK M., SALAMOŃCZYK E., JAKUBOWSKA K., 2015, Meat quality of pigs fed mixtures without or with low-tannin faba bean meal. XII Conference of Young Researchers “Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”, Łowicz-Nieborów, 23-24 September, 2015, 53.

MILCZAREK A., SAŁUCH S., OSEK M., JAKUBOWSKA K., PACHNIK M., 2015, Właściwości fizyczne mięsa świń żywionych mieszankami z różnym udziałem bobiku niskotaninowego. LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, „Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”, Bydgoszcz, 21-23 września 2015, 157.

JAKUBOWSKA K., OSEK M., MILCZAREK A., PACHNIK M., 2016, Wpływ dodatku preparatów ziołowych do mieszanek zawierających bobik niskotaninowy na wskaźniki odchowu i wartość rzeźną kurcząt brojlerów. Materiały konferencyjne XLV Sesji Naukowej SŻZ KNZiA PAN Olsztyn 21-22.06.2016 r., 216-217.

PACHNIK M., MILCZAREK A., OSEK M., 2016, Effectiveness of using of feed enzymes in mixtures containing different share of guar meal in broiler chickens’ feeding. . XIII Conference of Young Researchers “Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”, Poznań, 27-28 September, 2016, 27-28.

WOJTASZCZYK B., OLKOWSKI B., 2016, Antyżywieniowy wpływ glutenu kukurydzianego na kurczęta brojlery. LXXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, „INNOWACYJNOŚĆ NAUK O ZWIERZĘTACH W XXI WIEKU”, Warszawa, 21-23 września 2016, 243.  

LASKOWSKI S., BANASZKIEWICZ T., MILCZAREK A. 2017, Wpływ suszonego oregano z różnych regionów świata na wyniki odchowu, wybrane organy wewnętrzne oraz cechy morfometryczne i wartość pH przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów. Materiały konferencyjne XLVI Sesji Naukowej SŻZ KNZ PAN Lublin 21-23.06.2017 r., 127-128.

PACHNIK M., MILCZAREK A., OSEK M., 2017, Wpływ mieszanek z udziałem różnych mączek guar na wskaźniki odchowu i wartość rzeźną kurcząt brojlerów. Materiały konferencyjne XLVI Sesji Naukowej SŻZ KNZ PAN Lublin 21-23.06.2017 r., 143-144.

JANOCHA A., PIETRUSIAK D., MILCZAREK A., ŁASKI K., 2018 - Efektywność stosowania produktów sojowych w żywieniu kurcząt brojlerów, LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego : "Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego" Konferencja Międzynarodowa – Lublin, 58.

 

Podręczniki i skrypty:

 

Klocek B., Osek M. (1995). Zasady sporządzania mieszanek paszowych. Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.

Klocek B.   (1997). Podstawy produkcji zwierzęcej.   Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, rozdział I-III, str. 7-69.

Klocek B., Osek M. (2001). Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. PWN Warszawa, rozdział 15 i 16, str. 331-371.

Klocek B. (2001). Dodatki w żywieniu bydła. ,,WIT-RA", rozdział 8, 100-104.

Klocek B. (2006). Żywienie bydła. Rozdział 12.4 „Preparaty mlekozastępcze ”ISBN 83- 89334-38-0, UTR Bydgoszcz.

Gilewski R.,. Janocha A, Tomczyk G., Wężyk S. (2010). Nowe trendy w hodowli i produkcji kur. ISBN 978-83-85038-29-0. Oficyna Wydawnicza „HOŻA” – Warszawa, 133-162.

Klocek B., Osek M. (2013). Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. PWN Warszawa rozdział 14 i 15 ( II nowe wydanie), 336 – 363.

 

Działalność dydaktyczna

 

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Katedry realizują różne formy zajęć tj: wykłady, ćwiczenia: laboratoryjne, audytoryjne i terenowe oraz seminaria dyplomowe, na 5 kierunkach studiów stacjonarnych i/lub niestacjonarnych I, II, i III stopnia oraz podyplomowych.

 Realizowane przedmioty na kierunkach:

Zootechnika

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Przemysł paszowy

Dodatki paszowe

Żywienie a jakość produktów zwierzęcych

Zarządzanie w produkcji pasz

Doradztwo w żywieniu zwierząt

Produkty zwierzęce jako żywność funkcjonalna

Normalizacja i standaryzacja produktów zwierzęcych

Gospodarka stawowa

Bioinżynieria produkcji żywności

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Podstawy żywienia człowieka

Żywienie a jakość produktów zwierzęcych

Żywność wygodna

Produkcja żywności a żywienie człowieka

Żywność funkcjonlalna i specjalnego przeznaczenia

Gospodarka produktami ubocznymi z produkcji żywności

Konserwacja i przechowalnictwo żywności

Żywienie a zdrowie konsumenta

Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa

Podstawy żywienia trzody chlewnej i bydła rzeźnego

Wykorzystanie produktów ubocznych z przemysłu mięsnego

Dietetyka

Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia

Doświadczalnictwo żywieniowe

Wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego

Maszynoznawstwo gastronomiczne

Rolnictwo

Żywienie zwierząt z elementami fizjologii

Żywienie zwierząt z fizjologią

 Turystyka i rekreacja

Produkcja zwierzęca dla potrzeb turystyki wiejskiej

Kulinarne wykorzystanie produktów zwierzęcych

 

Fotogalerie

 

Habilitacja dra Bogusława Olkowskiego

Habilitacja dr Aliny Janochy

Jubileusz prof. Barbary Klocek (4 czerwca 2014)

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. R. Świnarskiej

Sesja żywieniowa (czerwiec 2014)