Skład osobowy 

Działalność naukowo-badawcza

Najważniejsze osiągnięcia naukowe zespołu Katedry Rozrodu i Higieny Zwierząt

 Działalność dydaktyczna

 Współpraca

 KURS INSEMINACYJNY

 Usługi

 Galeria

SKŁAD OSOBOWY


Pracownicy naukowo-dydaktyczni: 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

           dr Maria Iwanina, starszy specjalista                      tel. 25 643 1272,  e-mail: maria.iwaninaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doktoranci:

 • mgr inż. Magdalena Bajena
 • mgr Małgorzata Bednarczyk
 • mgr inż. Magdalena Kurowska
 • mgr inż. Katarzyna Łącka
 • mgr inż. Gabriel Maliszewski
 • mgr inż. Katarzyna Pietrzkiewicz
 • mgr Justyna Sokół
 • mgr inż. Karolina Strachocka
 • mgr inż. Dorota Szablicka
 • mgr inż. Izabela Szumigłowska
 • mgr inż. Emilia Wierzbicka

 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

plemnik1

 

 

 

Od 1 maja 2009 r. do 31 grudnia 2011r. Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt realizowała projekt rozwojowy nr N R12 0013 06/2009 pt. „Opracowanie kryteriów oceny przydatności knurów do użytkowania inseminacyjnego” dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Główne kierunki badań naukowych Katedry obejmują następującą tematykę:

 • Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na cechy nasienia samców,
 • Zwiększenie efektywności użytkowania loch i knurów,
 • Możliwości zwiększenia rozrodczości trzody chlewnej,
 • Optymalizacja warunków utrzymania zwierząt,
 • Ocena dobrostanu zwierząt w świetle wymogów zasad wzajemnej zgodności,
 • Ocena zanieczyszczeń środowiska naturalnego metalami ciężkimi,
 • Poprawa jakości surowców zwierzęcych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,
 • Analiza przyczyn chorób zwierząt użytkowych i ocena możliwości oraz sposobu zapobiegania im na terenie południowego Podlasia

WSPÓŁPRACA

 

Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt współpracuje z wieloma jednostkami naukowo-badawczymi i usługowymi, których wykaz zamieszczono poniżej: 

 • Instytut Zootechniki PIB w Balicach,
 • Instytut Weterynarii PIB  w Puławach,
 • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie,
 • Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu,
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach,
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Siedlce,
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus”,
 • Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu,
 • Uczelnie rolnicze oraz inne placówki naukowe i jednostki gospodarcze w kraju.

Pracownicy Katedry są członkami i biorą czynny udział w wielu organizacjach opiniodawczych i towarzystwach naukowych:

 • Państwowa Komisja Akredytacyjna,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Rada Naukowa Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie,
 • Komitet Biologii Rozrodu Zwierzat PAN,
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne (Czlonek Zarzadu Głównego PTZ),
 • Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych,
 • Komitet Nauk Zootechnicznych PAN, 
 • Kolegium Naukowe do spraw Jakości Produktów Żywnościowych programu "POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ" (organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Najważniejsze osiągnięcia naukowe zespołu Katedry Rozrodu i Higieny Zwierząt

Zespół Katedry Rozrodu i Higieny Zwierząt opracował metodę klasyfikacji spermiogramów nasienia samców umożliwiającą osobniczą ocenę płodności rozpłodników, przydatną w praktyce oceny ejakulatów knurów inseminacyjnych.
Pracownicy Katedry Rozrodu i Higieny Zwierząt opracowali metodykę pomiarów morfometrycznych plemników (Kondracki i in., 2005). Na podstawie wyników tych pomiarów opracowano również wskaźniki umożliwiające ocenę kształtu plemników. 

Uzyskane tytuły naukowe

 • Kondracki S., 2005, Tytuł profesora nauk rolniczych

Uzyskane stopnie doktora habilitowanego

 • Górski K., 2018, Tytuł osiągnięcia naukowego: "Zależność zmian morfologii plemników od cech fizycznych ejakulatu knura".
 • Wysokińska A., 2015, Tytuł osiągnięcia naukowego: "Możliwości zwiększania efektywności użytkowania rozpłodowego knurów w drodze krzyżowania międzyrasowego".
 • Bombik E., 2010, Badania nad bioakumulacją metali ciężkich i fluoru u przeżuwaczy w rejonie Pomorza Środkowego. Rozprawa naukowa nr 107, AP Siedlce.
 • Bombik T., 2003, Oddziaływanie na środowisko ferm mięsożernych zwierząt futerkowych. Rozprawa naukowa nr 70, AP Siedlce.
 • Kondracki S., 1994, Przydatność świń rasy puławskiej do tuczu mięsnego w zależności od intensywności żywienia i warunków utrzymania. Rozprawa naukowa nr 36, WSR-P Siedlce.

Uzyskane stopnie doktora

 • Adamiak A., 2018, Analiza systemu organizacyjnego inseminacji świń na przykładzie Stacji Unasieniania Loch w Ciechanowie. Rozprawa doktorska, UP-H w Siedlcach.
 • Iwanina M., 2014, Znaczenie poziomu aktywności płciowej dla efektywności użytkowania inseminacyjnego knurów z uwzględnieniem wybranych czynników. Rozprawa doktorska, UP-H w Siedlcach.
 • Wilczyńska E., 2014, Wpływ czynników genetycznych, środowiskowych i organizacyjnych na efektywność użytkowania knurów w stacji unasieniania loch. Rozprawa doktorska, UP-H w Siedlcach.
 • Kowalewski D., 2013, Wpływ parametrów mikroklimatu chlewni oraz wybranych czynników organizacji, pobierania i konfekcjonowania nasienia na przydatność inseminacyjną nasienia knurów. Rozprawa doktorska, UP-H w Siedlcach.
 • Górski K., 2004, Niedobory i dysproporcje mineralne u krów mlecznych na terenie południowego Podlasia. Rozprawa doktorska, AP Siedlce.
 • Banaszewska D., 2004, Ocena dojrzałości płciowej i przydatności do inseminacji knurów różnych ras na podstawie zmian jakości ejakulatów. Rozprawa doktorska, AP Siedlce.
 • Wysokińska A., 2003, Ocena przydatności do inseminacji knurów mieszańców Duroc x Pietrain i Hampshire x Pietrain na podstawie jakości ejakulatów i aktywności płciowej. Rozprawa doktorska, AP Siedlce.
 • Bombik E., 1997, Skład mineralny tkanek zająca szaraka (Lepus europaeus Pall.) jako wskaźnik zasobności środowiska przyrodniczego. Rozprawa doktorska, WSR-P Siedlce.
 • Saldana-Miranda L., 1994, Stan higieniczny mleka krów w zależności od sposobu doju i stosowanych różnych środków myjąco-dezynfekcyjnych, WSR-P Siedlce.
 • Bombik T., 1989, Analiza porównawcza warunków zoohigienicznych w wybranych fermach gęsi reprodukcyjnych regionu Podlasia, Rozprawa doktorska, SGGW Warszawa.

Podręczniki i skrypty

 • Wysokińska A. 2017, Zoohigiena z elementami dobrostanu zwierząt. Choroby zwierząt. Rozdział w monografii - Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Cz. 1. Podręcznik do nauki zawodu technik rolnik, technik agrobiznesu, rolnik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
 • Kondracki S. 2016, 60 lat inseminacji zwierząt na Mazowszu. Praca zbiorowa pod red. S. Kondrackiego.
 • Kondracki S., Rekiel A., Górski K., 2013, Dobrostan trzody chlewnej. Wyd. PWRiL Warszawa.
 • Kondracki S., Górski K., 2010, Formalno-prawne podstawy chowu zwierząt, profilaktyki weterynaryjnej oraz obrotu zwierzętami i produktami zwierzęcymi. Produkcja Zwierzęca. Część 3. Wyd. REA., 109-184.
 • Bombik E. 2010, Produkcja zwierzęca w gospodarstwie ekologicznym. Produkcja Zwierzęca. Część 3. Wyd. REA., 5-55.
 • Kondracki S., 1998, Chów świń. PWRiL Warszawa.
 • Bombik T., Kolbuszewski T., 1995, Bilans cieplny nieogrzewanych budynków inwentarskich. Materiały do ćwiczeń z zoohigieny dla studentów kierunków zootechnika i rolnictwo. WSR-P Siedlce.

 Wykaz ważniejszych publikacji

 

2018

Górski K., Kondracki S., Wysokińska A., Iwanina M.
, 2018, Dependence of sperm morphology and ejaculate characteristics on sperm concentration in the ejaculates of Hypor boars. J. Vet. Res., 62 (3), 353-357.

Stasiak K., Kondracki S., Iwanina M., 2018, Relationship of arctic fox (Alopex lagopus L.) sperm morphology with age of males, sperm concentration, ejaculate volume and acrosin activity. Ann. Anim. Sci., 18 (3), 741-752.

Górski K., Kondracki S., Saba L., 2018, Selenium concentration in soil, and in the feed and haircoat of Polish Holstein-Friesian cows administered a mineral mixture. Indian J. Anim. Sci., 88 (10), 1207-1210.

2017

Górski K., Kondracki S., Wysokińska A., 2017, Ejaculate traits and sperm morphology depending on ejaculate volume in Duroc boars. J. Vet. Res., 61, 121-125.

Górski K., Kondracki S., Strachocka K., Wysokińska A., 2017, Association of ejaculate sperm counts with their morphological and morphometric characteristics in Hypor boars. Ann. Anim. Sci., 17 (4), 1043-1052.

Kondracki S., Wysokińska A., Kania M., Górski K., 2017, Application of two staining methods for sperm morphometric evaluation in domestic pigs. J. Vet. Res., 61 (3), 345-349.

Górski K., Kondracki S., Wysokińska A., 2017, Effects of season on semen parameters and relationships between selected semen characteristics in Hypor boars. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 41 (4), 563-569.

Wyganowska A., Górski K., Jania B., Danielewicz A., Andraszek K., 2017, The effect of selenium on proper body function in horses. J. Anim. Plant Sci., 27 (5), 1448-1453.

2016

Górski K., Kondracki S., Wysokińska A., Nazaruk A., 2016, The importance of ejaculate volume for the physical parameters of ejaculates and sperm morphology of Hypor boars. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 22 (4), 493-501.

Górski K., Saba L., 2016, Effects of mineral mixture addition on the level of selected macroelements in the hair of Polish Holstein-Friesian cows. Indian J. Anim. Res., 50 (6), 942-946.

Łącka K., Kondracki S., Iwanina M., Wysokińska A., 2016, Assessment of stallion semen morphology using two different staining methods, microscopic techniques, and sample sizes. J. Vet. Res., 60, 99-104.

Kowalewski D., Kondracki S., Górski K., Bajena M., Wysokińska A., 2016, Effect of piggery microclimate on ejaculate performance of artificial insemination boars. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 22 (2), 225-232.

2015

Wysokińska A., Kondracki S., Iwanina M., 2015, The usefulness of selected physicochemical indices, cell membrane integrity and sperm chromatin structure in assessments of boar semen sensivity. Asian Austral. J. Anim., 28 (12),  1713-1721.

Górski K., Saba L., 2015, Assessment of manganese levels in the soil and feeds, and in the bodies of milk cows from central-eastern Poland administered a mineral compound feed. Acta Sci. Vet., 43, 1288-1294.

2014

Wysokińska A., Kondracki S., 2014, Assessment of sexual activity levels and their association with ejaculate parameters in two-breed hybrids and purebred duroc and pietrain boars. Ann. Anim. Sci., 14 (3), 559-571.

Wysokińska A., Kondracki S., 2014, Assessment of changes in sperm cell membrane integrity occuring during the storage of semen from genetically different males using two diagnosticks methods. Can. J. Anim. Sci., 94, 601-606.

Kondracki S., Górski K., Wysokińska A., Jóźwik I., 2014, Correlation of ejaculate parameters and sperm morphology with the ejaculate volume of Pietrain boars. Bulg. J. Agric. Sci., 20 (3), 721-727.

Bombik E., Wysokińska A., Górski K., Kondracki S., Paprocka A., Jakubczak P., 2014, The dynamics of fox (Vulpes Vulpes L.) populations in selected hunting regions of the central-eastern Poland in relation to effectiveness of rabies vaccination. Vet. Med. Zoot., 68 (90), 9-15.

2013

Wysokińska A., Kondracki S., 2013, Assessment of the effect of heterosis on semen parameters of two-breed crosses of Duroc, Hampshire and Pietrain boars. Arch. Tierz. 56 (7).

Kondracki S., Iwanina M., Wysokińska A., Górski K., 2013, The use of sexual activity measurements to assess ejaculatory performance of boars. Arch. Tierz. 56, 106.

2012

Kondracki S., Iwanina M., Wysokińska A., Huszno M., 2012, Comparative analysis of Duroc and Pietrain boar sperm morphology. Acta Vet. Brno, 81, 195-199.

Banaszewska D., Kondracki S., 2012, An assessment of the breeding maturity of insemination boars based on ejaculate quality changes. Folia Biol., 60, 151-162.

Górski K., Saba L., 2012, Changes in the level of selected haematological and biochemical parameters in the blood of dairy cows in Central-Eastern Poland. Acta Vet. Beograd, 62, 421-428.

Kondracki S., Banaszewska D., Wysokińska A., Iwanina M., 2012, The effect of sperm concentration in the ejaculate on morphological traits of bull spermatozoa. Folia Biol., 60, 1-2, 85-91.

Bombik T., Bombik E., Frankowska A., Trawińska B., Saba L., 2012, Effect of herbal extracts on some haematological parameters of calves during rearing. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 56, 655-658.

2011

Banaszewska D., Kondracki S., Wysokińska A., 2011, Effect of age on the dimensions and shape of  spermatozoa of Large White Polish boars. Arch. Tierz., 54, 5, 504-514.

Kondracki S., Wysokińska A., Iwanina M., Banaszewska D., Sitarz D., 2011, Effect of sperm concentration in an ejaculate on morphometric traits of spermatozoa of Duroc boars. Pol. J.  Vet. Sci., 14, 1, 35-40.

Bombik E., Bombik A., Górski K., Saba L., Bombik T., Rymuza K., 2011,  The effect of environmental contamination with fluorine compounds on selected horse tissues in the Central Pomerania region. Pol. J. Environ. Stud., 20, 1, 23-29. 

2010

Bombik T., Bombik E., Górski K., Rymuza K., Saba L., 2010, Selenium content in feed and cows’ blood serum in the central-eastern Poland. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 54, 273-276.

Bombik E., Saba L., Bombik A., Górski K., Rymuza K., 2010, Fluorine bioaccumulation in horse hair and blood in the Central Pomeranian region. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 54, 63-68.

Kluska M., Bombik E., Witkowska-Krajewska E., Erchak N., 2010, Separation and determination of alkylfurylsilane  isomers  for  HPLC.  J.  Liq.  Chromatogr. &  Rel.  Technol.,  33,  715-722.

2009

Wysokińska A., Kondracki S., Banaszewska D., 2009, Morphometrical characteristics of spermatozoa in Polish Landrace boars with regard to the number of spermatozoa in an ejaculate. Reprod. Biol. 9, 3, 271-282.

Wysokińska A., Kondracki S., Kowalewski D., Adamiak A., Muczyńska E., 2009, Effect of seasonal factors on the ejaculate properties of crossbred duroc x pietrain and pietrain x duroc boars as well as purebred duroc and pietrain boars. Bull. Vet. Inst. Pulawy. 53, 677-685.

Banaszewska D., Kondracki S., Wysokińska A., 2009, Effect of sperm concentration on ejaculate for morphometric traits of spermatozoas of the pietrain breed boars. J. Cent. Eur. Agr. 10, 4, 383-396.

2006

Kondracki S., Wysokińska A., Banaszewska D., Woźniak E., 2006, Evaluation of spermiogram in domestic pigs. Reprod. Biol., 6, suppl. 2, 93-98.

Kondracki S., Banaszewska D., Wysokińska A., Chomicz J., 2006, Sperm morphology of cattle and domestic pigs. Reprod. Biol., 6, suppl. 2, 99-104.

Kondracki S., Banaszewska D., Wysokińska A., Sadowska A., 2006, Ejaculate traits and spermatozooa morphology as related to spermatozooa concentration in ejaculates of Polish Large White boars. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 111-119.

Kondracki S., Wysokińska A., Banaszewska D., Zajda J., 2006, Breed-related variation in ejaculate traits of AI boars. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 121-129.

Wysokińska A., Kondracki S., Banaszewska D., 2006, Application of spermiogram classification in assessing the ejaculate quality of Duroc x Pietrain, Duroc and Pietrain boars. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 319-325.

Wysokińska A., Kondracki S., Banaszewska D., Kondracka D., 2006, Frequency of morphological changes in spermatozoa from the boar of different breeds. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 327-334.

2005

Kondracki S., Banaszewska D., Mielnicka C., 2005, The effect of age on the morphometric sperm traits of domestic pig (Sus scrofa domestica). Cell. Mol. Biol. Lett. 10,1, 3-13.

2004

Wysokińska A., Kondracki S., 2004, Heterosis effects on physical traits of ejaculate in Duroc x Pietrain and Hampshire x Pietrain crossbred boars. Anim. Sci. Pap. Rep. 22, 4, 595-601.

Kondracki S., Banaszewska D., Wysokińska A., Radomyska M., 2004, Effect of age on semen traits of duroc breed used in insemination. Anim. Sci. Pap. Rep. 22, Suppl. 3, 281-288.

Uczestnictwo w komitetach redakcyjnych i radach programowych czasopism

 • Komitet Redakcyjny kwartalnika "Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego"
 • Rada Naukowa "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica" seria Zootechnica
 • Rada Konsultacyjna miesięcznika "Trzoda Chlewna"

Wykaz ważniejszych prac naukowych, których współautorami byli dyplomanci Katedry:  

 • Kondracki S., Wysokińska A., Kania M., Górski K., 2017, Application of two staining methods for sperm morphometric evaluation in domestic pigs. J. Vet. Res., 61, 345-349.
 • Górski K., Kondracki S., Wysokińska A., Nazaruk A., 2016, The importance of ejaculate volume for the physical parameters of ejaculates and sperm morphology of Hypor boars. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 22 (4), 493-501.
 • Łącka K., Kondracki S., Iwanina M., Wysokińska A., 2016, Assessment of stallion semen morphology using two different staining methods, microscopic techniques, and sample sizes. J. Vet. Res., 60, 99-104.
 • Kondracki S., Górski K., Wysokińska A., Jóźwik I., 2014, Correlation of ejaculate parameters and sperm morphology with the ejaculate volume of Pietrain boars. Bulg. J. Agric. Sci., 20 (3), 721-727.
 • Wilczyńska E., Kondracki S., Wysokińska A., Kowalewski D., Gajownik K., 2013, Jakość nasienia knurów ras wbp, pbz, duroc i pietrain w zależności od pory roku. Rocz. Nauk. PTZ, t. 9, nr 1, 49-56.
 • Zbytek J., Bombik E., 2013, Amatorski chów bażantów ozdobnych jako atrakcja w gospodarstwach agroturystycznych. Wyd. PWSW im. Jana pawła II w Białej Podlaskiej, 229-239.
 • Kondracki S., Iwanina M., Wysokińska A., Huszno M., 2012, Comparative analysis of Duroc and Pietrain boar sperm morphology. Acta Vet. Brno, 81, 195-199.
 • Kondracki S., Wysokińska J., Wysokińska A., 2011, Semen quality assessment of duroc x pietrain crosses in a six degree spermiogram classification scale. Acta Sci. Pol. Zoot. 10 (4), 65-72.
 • Kondracki S., Wysokińska A., Iwanina M., Banaszewska D., Sitarz D., 2011, Effect of sperm concentration in an ejaculate on morphometric traits of spermatozoa of Duroc boars. Pol. J. Vet. Sci., vol. 14, 1, 35-40.
 • Kondracki S., Zabuska M., Wysokińska A., 2011, Ocena przydatności klasyfikacji spermiogramów do szacowania jakości morfologicznej nasienia knurów rasy polskiej białej zwisłouchej. Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Wyd. PWSW im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 405-414.
 • Iwanina M., Kondracki S., Kępińska Ł. M., 2011, Wykorzystanie koni w turystyce i rekreacji na przykładzie wybranych gospodarstw agroturystycznych. Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Wyd. PWSW im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 349-364.
 • Adamiak A., Kondracki S., Wysokińska A., 2010, Wpływ pory roku na właściwości fizyczne ejakulatu knurów ras wbp i pbz. Rocz. Nauk. Zoot.,37, 2, 159–167.
 • Muczyńska E., Kondracki S., Wysokińska A., 2010, Zmienność międzyrasowa cech fizycznych ejakulatów knurów użytkowanych w Stacji Unasieniania Loch. Rocz. Nauk. Zoot.,37, 2, 151–157.
 • Wysokińska A., Kondracki S., Kowalewski D., Adamiak A., Muczyńska E., 2009, Effect of seasonal factors on the ejaculate properties of crossbred duroc x pietrain and pietrain x duroc boars as well as purebred duroc and pietrain boars. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 53, 677-685.
 • Kondracki S., Wysokińska A., Kowalewski D., Muczyńska E., Adamiak A., 2009, Season's influence on the properties of male domestic pig semen. Wyd. PWSW im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 177-187.
 • Wysokińska A., Kondracki S., Banaszewska D., Zajda J., 2008, Cechy ejakulatu knurów inseminacyjnych w zależności od rasy i pory roku. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 3, 233-242.
 • Kondracki S., Banaszewska D., Wysokińska A., Radomyska M., 2007. Efecto de la edad sombre las caracteristicas seminales de verracos Duroc utilizados en inseminacion. Av. Tecnol. Porc., 4 (4), 22-32.
 • Kondracki S., Wojewoda J., 2007, Role of the Washington Convention in the conservation of genetic resources of wild animals. Ann. Anim. Sci., suppl. 1, 25-32.
 • Wysokińska A., Kondracki S., Banaszewska D., Kondracka D., 2006, Frequency of morphological changes in spermatozoa from the boar of different breeds. Anim. Sci. Pap. Rep., 24, suppl. 3, 327-334.
 • Kondracki S., Wysokińska A., Banaszewska D., Zajda J., 2006, Breed-related variation in ejaculate traits of AI boars. Anim. Sci. Pap. Rep., 24, suppl. 3, 121-129.
 • Kondracki S., Banaszewska D., Wysokińska A., Sadowska A., 2006, Ejaculate traits and spermatozoa morphology as related to spermatozoa concentration in ejaculates of Polish Large White boars. Anim. Sci. Pap. Rep., 24, suppl. 3, 111-119.
 • Wojewoda J., Kondracki S., 2006, Działania dla zachowania bioróżnorodności zwierząt w świetle Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Przegląd Hodowlany, nr 11, 11-16.
 • Kondracki S., Banaszewska D., Wysokińska A., Chomicz J., 2006, Sperm morphology of cattle and domestic pigs. Reprod. Biol., 6, suppl. 2, 99-104.
 • Kondracki S., Wysokińska A., Banaszewska D., Woźniak E., 2006, Evaluation of spermiogram in domestic pigs. Reprod. Biol., 6, suppl. 2, 93-98.
 • Kondracki S., Banaszewska D., Wysokińska A., Chomicz J., 2005, Zależność frekwencji zmian morfologicznych plemników od cech fizycznych ejakulatu buhaja. Rocz. Nauk. Zoot. Supl., 22/2, 547-551.
 • Kondracki S., Wojewoda J. 2005, Historyczne aspekty ochrony gatunkowej zwierząt. Przegląd Hodowlany 12, 14-15.
 • Kondracki S., Banaszewska D., Wysokińska A., Chomicz J. 2005, Zależność frekwencji zmian morfologicznych plemników od cech fizycznych ejakulatu buhaja. Rocz. Nauk. Zoot. Supl., z. 22/2, 547-551.
 • Kondracki S., Banaszewska D., Mielnicka C. 2005, The effect of age on the morphometric sperm traits of domestic pig (Sus scrofa domestica). Cell. Mol. Biol. Lett. Vol. 10, No 1, 3-13.
 • Kondracki S., Wysokińska A., Banaszewska D., Woźniak E. 2004, Międzyrasowa zmienność cech fizycznych ejakulatu knurów inseminacyjnych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Zoot. L, nr 488, 179-185.
 • Kondracki S., Banaszewska D., Wysokinska A., Kruk W. 2004, Influence of age on semen traits of hampshire boars. Sci. Mess. Lviv State Acad. Vet. Med., T. 6, No 3, 200-206.
 • Kondracki S., Banaszewska D., Wysokińska A., Radomyska M. 2004, Effect of age on semen traits of duroc breed used in insemination. Anim. Sci. Pap. Rep. Vol. 22, Suppl. 3, 281-288.
 • Kondracki S., Banaszewska D., Wysokinska A., Kosieradzka J. 2004, Effect of age on semen traits of young landrace boars. J. Agrobiol. Ecol. 1 (1-2), 112-117.
 • Kondracki S., Banaszewska D., Wysokińska A., Kopiś M. 2004, Wpływ wieku na właściwości nasienia knurów rasy pietrain użytkowanych w inseminacji. Zeszyty Naukowe PTZ 72 (2), 69-76.
 • Kondracki S., Banaszewska D., Wysokińska A., Radomyska M. 2004, Wpływ wieku na cechy nasienia knurów rasy Duroc użytkowanych w inseminacji. Prace i Mat. Zoot. zesz. spec. 15, 184-185.
 • Kondracki S., Banaszewska D., Rucińska B. 2003, Zmiany cech ejakulatów młodych knurów w zależności od wieku i rasy. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN. Seria B, XXXVIII, 51, 107-114. 
 • Kondracki S., Banaszewska D., Iwanina M., Karczmarz A. 2003, Analiza długości użytkowania knurów inseminacyjnych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego. 68 (2), 113-122.
 • Kondracki S., Wysokińska A., Kowalczyk Z. 2003, Wpływ krzyżowania ras Duroc i Pietrain na cechy ejakulatów knurów mieszańców dwurasowych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego. 68 (2), 105-112.
 • Kondracki S., Wysokinska A., Banaszewska D., Biercuk M. 2002, Quality of ejaculates of Polish Large White and Polish Landrace boars in relation to their performance index. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2, 137-142.
 • Kondracki S., Banaszewska D., Stolarczuk D. 2002, Changes of sperm motility and pH of boar semen stored in high dilutions. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2, 131-136.
 • Kondracki S., Wysokińska D., Czeczot M. 2002, Ocena jakości ejakulatów knurów ras hampshire i pietrain oraz mieszańców (hampshire x pietrain) z uwzględnieniem wpływu pory roku. Ekołogo-ekonomiczni problemi rozwitu APK. Lwów, T 2. 466-473.
 • Kondracki S., Wysokińska A., Paplińska A. 2000, Wpływ wieku na cechy nasienia młodych knurów rasy wielkiej białej polskiej [Influence of the age on semen indices of young Polish Large White boars]. Zeszyty Naukowe PTZ, nr 48, 103-110.
 • Kondracki S., Wysokińska A., Sakowicz-Szymczuk M. 1999, Inseminacja dobrą metodą rozrodu świń. Poradnik Gospodarski, nr 7/8, 40-42.
 • Kondracki S., Górski K., Artowicz E. 1998, Inseminacja świń w rejonie działania Stacji Unasieniania Loch w Łowiczu. Przegląd Hodowlany, nr 5, 21-24.
 • Kondracki S., Antolik A., Steć A. 1998. Organizacja inseminacji świń w województwie kieleckim. Trzoda Chlewna, nr 2, 13-17.
 • Kondracki S., Antolik A., Zwierz B. 1997, Cechy nasienia knurów w zależności od pory roku. Rocz. Nauk Zoot., T. 24, z. 3, 67-76.


Działalność dydaktyczna

 plemniki2

 

 

  

 

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz na studiach doktoranckich. W Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt realizowane są następujące przedmioty:

 • Rozród zwierząt,
 • Biotechniki rozrodu,
 • Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt,
 • Higiena i dobrostan zwierząt towarzyszących,
 • Higiena i profilaktyka produkcji żywności,
 • Higiena surowców,
 • Zagrożenia środowiska produkcją zwierzęcą,
 • Ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej,
 • Proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich,
 • Łowiectwo,
 • Hodowla zwierząt wolno żyjących,
 • Łowiectwo i zwierzęta wolno żyjące,
 • Systemy doradztwa rolniczego.
 • Bezpieczeństwo żywności,
 • Epidemiologia

Wykaz prac magisterskich nagrodzonych w konkursach ogólnopolskich

 1. Nazaruk Anna, 2015, Ocena frekwencji zmian morfologicznych i wymiarów morfometrycznych plemników w ejakulatach knurów rasy Hypor w zależności od objętości ejakulatu (II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).
 2. Błażewicz Karolina, 2014, Porównanie cech morfometrycznych plemników wyróżnionych jako żywe lub martwe barwieniem metodą eozyna-nigrozyna w nasieniu knurów ras duroc, pietrain i mieszańców duroc x pietrain (III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).

 3. Stachowicz Julia, 2013, Analiza zmienności cech ejakulatu psa domowego (wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).

 4. Piotrowska Ewelina, 2012, Cechy ejakulatu i charakterystyka morfologiczna plemników knurów rasy pbz w zależności od frekwencji zmian morfologicznych plemników (II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).
 5. Kowalczyk Michał, 2010, Wpływ liczby plemników w ejakulacie na cechy ejakulatu i morfologię plemników knurów Hypor (III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).
 6. Metzger Grzegorz, 2009, Porównanie parametrów fizycznych powietrza w budynkach dla kurcząt brojlerów (III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).
 7. Ryszkowski Robert Kazimierz, 2008, Porównanie ilościowych i jakościowych cech ejakulatu knurów ras wbp i pbz w zależności od koncentracji plemników (II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).
 8. Wawer Aneta, 2007, Przydatność sześciostopniowej klasyfikacji spermiogramów do oceny jakości nasienia knurów rasy wielkiej białej polskiej (Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).
 9. Zabuska Małgorzata, 2007, Przydatność sześciostopniowej skali klasyfikacji spermiogramów do oceny jakości nasienia knurów rasy polskiej białej zwisłouchej (II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).
 10. Czeluścińska Kamila, 2006, Ocena cech morfologicznych plemników knura wydalanych w poszczególnych fazach ejakulacji (II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).
 11. Muczyńska Elwira, 2006, Cechy nasienia wybranych ogierów inseminacyjnych użytkowanych w Stadzie ogierów w Łącku (Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).
 12. Sadowska Agnieszka, 2005, Wpływ koncentracji plemników na cechy ejakulatu i morfologię plemników knurów rasy wbp (II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).
 13. Woźniak Elżbieta, 2002, Cechy ejakulatów knurów użytkowanych w Stacji Unasieniania Loch w Teodorowie (III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).
 14. Radomyska Monika, 2002, Wpływ wieku na cechy nasienia knurów rasy duroc (Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).
 15. Serewa Dorota, 1999,  Organizacja i efektywność inseminacji świń w rejonie działania Stacji Unasieniania Loch w Kruszowie (III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).
 16. Marzejon Jacek, 1999, Charakterystyka wad morfologicznych plemników w nasieniu knurów użytkowanych w Stacji Unasieniania Loch w Teodorowie k/Żelkowa (I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).
 17. Steć Anna, 1997, Organizacja inseminacji świń oraz wykorzystanie nasienia knurów w rejonie działania Stacji Unasieniania Loch w Brześciu (III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego).cofnij

Badania usługowe i ekspertyzy 

 plemniki3

KATEDRA ROZRODU I HIGIENY ZWIERZĄT WYKONUJE NASTĘPUJĄCE BADANIA SPECJALISTYCZNE I EKSPERTYZY:

 • ocena morfologii nasienia samców;
 • ocena płodności samców i samic;
 • doradztwo i szkolenia w zakresie inseminacji i masowego rozrodu zwierząt.

Analizy laboratoryjne wykonywane są w pracowni wyposażonej w wysokiej klasy mikroskopy z przystawką do fluorescencji i z oprogramowaniem do komputerowej analizy obrazu, umożliwiającym wykonywanie pomiarów morfometrycznych komórek płciowych oraz ocenę morfologii plemników.

W pracowni wykonywane są badania morfologii, ruchliwości, aglutynacji i przeżywalności plemników oraz pH nasienia samców zwierząt gospodarskich (buhaje, knury, ogiery, tryki), a także samców zwierząt domowych. Istnieje także możliwość zbadania nasienia mrożonego, przechowywanego w ciekłym azocie.
Zlecający badanie (właściciel samca) powinien dostarczyć do laboratorium próbkę świeżego nasienia samca oraz dane dotyczące ejakulatu:
- nazwa i numer licencyjny samca;
- rasa samca;
- wiek (data urodzenia) samca;
- miejsce użytkowania samca;
- data pobrania ejakulatu;
- inne informacje (o zdarzeniach, które mogą wpłynąć na wynik badania).

plemniki4

Szczegółowych informacji udziela Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt, ul. Prusa 14, p.221, tel. 25 6431272. 

DORADZTWO I SZKOLENIA W ZAKRESIE INSEMINACJI I MASOWEGO ROZRODU ZWIERZĄT

 

KURS UPRAWNIAJĄCY DO WYKONYWANIA ZAWODU INSEMINATORA

Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt organizuje kurs inseminacyjny, skierowany do studentów kierunków: Zootechnika, Zoopsychologia z animaloterapią, Rolnictwo i Bioinżynieria Produkcji Żywności. Kurs ma na celu poszerzenie kwalifikacji i umiejętności, zwiększających szanse studentów na rynku pracy. Szkolenie organizowane jest w ramach współpracy z Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu. Kurs daje przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu inseminacji zwierząt. Ukończenie kursu uprawnia do odpłatnego świadczenia usług inseminacyjnych. Kurs organizowany jest na przełomie czerwca i lipca, a liczba uczestników jednego turnusu ograniczona jest do 15 osób. Zainteresowanych studentów zapraszamy do Katedry Rozrodu i Higieny Zwierząt, ul. Prusa 14, p.221, tel. 025 6431272, 025 6431388

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (plik DOC) 


Wykaz ważniejszych wygłoszonych referatów i przeprowadzonych szkoleń:

- z zakresu inseminacji i rozrodu zwierząt

 • Kondracki S., 2017, Biologiczne uwarunkowania płodności. Referat dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Siedlce, 25 marca 2017.
 • Kondracki S., 2013, Czynniki determinujące efektywność użytkowania rozpłodowego knurów. Referat wygłoszony na III Forum Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Hodowla + Inseminacja = POSTĘP". Łowicz 28 maja 2013.
 • Kondracki S., 2011, Znaczenie rozrodu świń dla efektywności produkcji wieprzowiny. Referat wygłoszony na II Forum Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Od hodowcy do konsumenta". Łowicz, 26 maja 2011.
 • Kondracki S., 2011, Rola inseminacji w hodowli i produkcji świń. Referat wygłoszony na szkoleniu pracowników SHiUZ w Bydgoszczy. Olecko 23-25 sierpnia, 2011.
 • Kondracki S., 2010, Znaczenie inseminacji w hodowli i produkcji świń" Referat na Sympozjum Naukowym „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń” Bydgoszcz, 14-15 października 2010.
 • Kondracki S., 2010, Problemy rozrodu bydła wczoraj i dziś. Referat na seminarium naukowym z okazji ”60-lecia Zakładu Unasieniania Zwierząt w Kruszowie” Kruszów 14 września 2010.
 • Kondracki S., 2010, Znaczenie rozwoju płciowego loch i knurów dla efektywności inseminacji świń. Referat wygłoszony na I Forum Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Inseminacja kluczem do sukcesu” Łowicz 14 maja 2010.
 • Kondracki S., 2010, Inseminacja podstawową biotechniką w rozrodzie świń. Referat wygłoszony na III Szkole Zimowej „Technologie produkcji w kształtowaniu użytkowości świń” Zakopane 16-18 luty 2010.
 • Kondracki S., 2008, Problemy rozrodu w wysoko wydajnych stadach bydła mlecznego Referat na seminarium naukowym z okazji ”Święta Mleka” zaprezentowany w Siedlcach 26 lutego 2008.
 • Kondracki S., 2007, Czynniki determinujące skuteczność rozrodu bydła. Referat szkoleniowy dla hodowców bydła i producentów mleka zaprezentowany w ramach szkolenia zorganizowanego przez Mazowieckie Centrum Hodowli i rozrodu Zwierząt w Baboszewie 13 grudnia 2007.
 • Kondracki S., 2006, Znaczenie inseminacji jako podstawowej biotechniki w rozrodzie świń. Referat na seminarium naukowym z okazji ”50-lecia Zakładu Unasieniania Zwierząt w Kruszowie”. Łowicz czerwiec 2006.

- z zakresu jakości kształcenia

 • Kondracki S., 2017, Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w ocenie PKA. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej AKREDYTACJE, ZAPEWNIANIE I OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLSKICH UCZELNIACH pod patronatem honorowym PROGRAMU AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa, 1 grudnia 2017 r.
 • Kondracki S., 2016, Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w ocenie PKA. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej AKREDYTACJA I ZAPEWNIANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZMIANY, WYZWANIA, DOŚWIADCZENIA pod patronatem honorowym PROGRAMU AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa, 1 grudnia 2016 r.
 • Kondracki S., 2015, Ocena instytucjonalna w świetle aktualnych kryteriów oceny jakości. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej AKREDYTACJA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM WYZWANIA, KRYTERIA, DOBRE PRAKTYKI pod patronatem honorowym PROGRAMU AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa, 15 grudnia 2015 r.
 • Kondracki S., 2014, KSZTAŁCENIE NA KIERUNKU ZOOTECHNIKA W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW. Referat na posiedzeniu Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 3 grudnia 2014 r.
 • Kondracki S., 2014, Systemy zapewniania jakości kształcenia jako przedmiot oceny w toku akredytacji o uczelnianych "dobrych praktykach" i najczęściej popełnianych błędach. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ŚWIETLE WYMOGÓW AKREDYTACJI ZEWNĘTRZNEJ pod patronatem honorowym PROGRAMU AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa, 27 listopada 2014 r.
 • Kondracki S., 2014, Akredytacja kierunków studiów w świetle przepisów nowej Ustawy. Ciechanów, 3 marca 2014 r.
 • Kondracki S., 2013, Praktyczne aspekty przygotowania kierunku studiów do wyzwań ewaluacji zewnętrznej. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Akredytacja na kierunkach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych po wejściu w życie KRK". Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod patronatem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa, 10 grudnia 2013 r.
 • Kondracki S., 2013, Ocena programowa a instytucjonalna jednostek. Konferencja Dziekanów Wydziałów kształcących na kierunku Zootechnika. Lublin, 17 czerwca 2013 r.
 • Kondracki S., 2013, Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia w Szkolnictwie Wyższym - aspekty praktyczne. Referat na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji". Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod patronatem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa, 12 marca 2013 r.
 • Kondracki S., 2011, Akredytacja kierunku Zootechnika - stan obecny i perspektywy. Referat na Zjeździe dziekanów i prodziekanów wydziałów kształcących na kierunku Zootechnika. Olsztyn, 9-10 czerwca 2011 r.
 • Kondracki S., 2009, Najważniejsze wnioski wynikające z akredytacji kierunku Zootechnika. Referat na Zjeździe dziekanów wydziałów kształcących na kierunku Zootechnika. Dziwnów, 4-6 czerwca 2009.

- inne referaty

 • Kondracki S., 2017, Rola zwierząt w życiu człowieka. Referat zaprezentowany na Konferencji "XL lat działalności kierunku i dyscypliny ZOOTECHNIKA na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (1977-2017)" poświęconej Jubileuszowi 40-lecia kierunku Zootechnika. Siedlce, 11 maja 2017 r.
 • Kondracki S., 2012, Rolnictwo ekologiczne, produkcja zdrowej żywności. Referat na seminarium w ramach projektu "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej". Konstantynów, 16-17 października 2012 r.

cofnij


 GALERIA

 

 p1p2

 p3p4p5p8p9p11p10p12

 cofnij