SKŁAD OSOBOWY

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • prof. dr hab. Piotr Guliński prof. zw. - kierownik Katedry, tel. 25 643 1343

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk

doktor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach

 •  dr hab. Krzysztof Młynek, prof. nadzw., tel. 25 643 1245

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 •  dr hab. Grażyna Niedziałek, prof. nadzw., tel. 25 643 1271

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 •  dr hab. Roman Niedziółka, prof. nadzw., tel. 25 643 1255

e-m ail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 •  dr inż. Elżbieta Horoszewicz, adiunkt, tel. 25 643 1256

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 •  dr inż. Ewa Salamończyk, adiunkt, tel. 25 643 1261

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pracownicy techniczni

 • mgr Wiesława Zawadzka specjalista, tel. 25 643 1270

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Doktoranci

mgr Sławomir Dariusz Piotrowski

mgr Jolanta Tkaczuk

mgr Karolina Zielińska

mgr Edyta Jarosz

mgr Justyna Galas

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Zainteresowania naukowo-badawcze Katedry Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka skupiają się wokół tematyki związanej z:

- poprawą jakości mleka surowego produkowanego w warunkach gospodarstw środkowo-wschodniej Polski,

- czynnikami warunkującymi produkcję mięsa wołowego wysokiej jakości,

- analizą cech funkcjonalnych bydła czarno-białego i ich znaczeniem dla jego produkcyjności,

- oceną efektywności pracy hodowlanej nad bydłem mlecznym w regionie.

WSPÓŁPRACA

- Krajowe jednostki naukowe zajmujące się problemami chowu i użytkowania bydła

- Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

- Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Łowiczu, Oddział w Żelkowie

- Wytwórnia Cargill Polska S.A. Spółka z o.o.

- DeLaval Spółka z o.o.

- Zakłady Mięsne w Łukowie

- Zakłady Mięsne SOKOŁÓW S.A. w Sokołowie Podlaskim

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach

- Spółdzielnia Mleczarska SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim

- Spółdzielnia Mleczarska w Rykach

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

- Hodowcy indywidualni z regionu Podlasia

- PHU "GRAJAN" Wytwórnia serów kozich, Rososz k/Cegłowa

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI

Prace habilitacyjne

Guliński P., 1999: Wykorzystanie systemu liniowego w ocenie typu budowy krajowegoczarno-białego bydła mlecznego. Rozprawa naukowa nr 55. PL ISSN 0860-4371. AP Siedlce.

Górska A., 2002: Jakość mleka towarowego w regionie południowego Podlasia z uwzględnieniem wpływu niektórych czynników ją warunkujących. Rozprawa naukowa nr 67. PL ISSN 0860-4371. AP Siedlce.

Niedziałek G., 2005: Skuteczność pracy hodowlanej nad bydłem czarno-białym w gospodarstwach indywidualnych regionu południowego Podlasia. Rozprawa naukowa nr 80. PL ISSN 0860-4371. AP Siedlce.

Młynek K., 2009: Struktura i metabolizm włókien mięśniowych u krajowego bydła czarno-białego i mieszańców po buhajach ras mięsnych oraz ich związek z cechami wartości rzeźnej i jakością mięsa. PL ISSN 0860-4371. AP Siedlce, nr 100.

Niedziółka R., 2009: Porównanie wartości rzeźnej i jakości mięsa koziołków i tryczków. PL ISSN  0860-4371, Wyd. AP Siedlce, nr 101.

Prace doktorskie

Giersz B., 1987: Analiza zmian wybranych cech osobniczych rocznych buhajów w latach 1972-1982 na tle parametrów selekcyjnych i genetycznych. WSRP Siedlce.

Niedziałek G., 1989: Analiza wyników doskonalenia typu budowy buhajów rasy nizinnej czarno-białej urodzonych w latach 1970-1980. WSRP Siedlce.

Górska A., 1989: Wpływ czynników środowiskowych na skład chemiczny, cechy fizyczne i jakość higieniczną mleka produkowanego w gospodarstwach indywidualnych województwa siedleckiego. WSRP Siedlce.

Guliński P., 1994: Współzależność między użytkowością rozpłodową a użytkowością mleczną krów w regionie południowego Podlasia. WSRP Siedlce.

Młynek K., 1999: Zakres i efektywność krzyżowania towarowego krów w gospodarstwach indywidualnych południowego Podlasia. AP Siedlce.

Niedziółka R., 1999: Charakterystyka produkcyjna i hodowlana polskiej owcy nizinnej na podstawie analizy wybranych stad na Podlasiu. AP Siedlce.

Horoszewicz E., 2006: Wpływ wieku koziołków rasy białej uszlachetnionej na wartość rzeźną i walory prozdrowotne mięsa. AP Siedlce

Salamończyk E., 2006: Znaczenie przedłużania laktacji dla produkcyjności wysoko wydajnych czarno-białych krów mlecznych. AP Siedlce.

Kapela K., 2006 : Znaczenie systemów utrzymania dla produkcyjności i wybranych cech funkcjonalnych czarno-białego bydła mlecznego w rejonie środkowo-wschodniej Polski. AP Siedlce.

Mróz B., 2009: Wpływ liczby komórek somatycznych w mleku krów z gospodarstw środkowo-wschodniej Polski na jego jakość i przydatność technologiczną. AP Siedlce.

Rogoźnicki D., 2011: Wpływ czynników środowiskowych i genetycznych na cechy jakości mleka pozyskiwanego od krów z terenu powiatu łukowskiego w latach 2004-2007. UPH Siedlce.

Dzido-Kryńska A., 2015: Wpływ warunków obróbki termicznej na stopień rozpuszczalności kolagenu w mięsie wołowym. UPH Siedlce.

Sweklej E., 2017: Ocena cech biometrycznych i predyspozycji psychicznych Polskich Owczarków Podhalańskich w róznych aspektach ich wykorzystania. UPH Siedlce.

Wykaz wybranych publikacji naukowych z okresu lat 2005-2018

 

2005

Guliński P., Młynek K., Litwińczuk Z., Dobrogowska E., 2005 : The heritability and genetic and phenotypic correlation between condition score and production and type traits of black and white cows. Anim. Sci. Pap. and Rep., 23 (1), 33-41.

Młynek K., Guliński P., Litwińczuk Z., Smalec E., Andraszek K., 2005 : Histological and physico-chemical traits of meat of Black and White bulls and F1Charolaise, Limousine and Simmental crossbreds, slaughtered at two levels body weight. Anim. Sci. Pap. and Rep., 23(3), 199-206.

Guliński P., Niedziałek G., Salamończyk E., 2005 : Przebieg produkcji mleka w laktacji u krów w zależności od długości okresu osiągania szczytu produkcyjnego po wycieleniu i wielkości dobowej produkcji w szczycie laktacji. Rocz. Nauk. Zoot., 1-2, 291-298.

Górska A., 2005 : Wpływ wybranych czynników na kwasowość naturalną mleka krów. Rocz. Nauk. Zoot. Suppl., 22,517-520.

Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., 2005: Wpływ wieku i typu urodzenia na użytkowość rozpłodową maciorek rasy Berrichone du Cher. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., z. 21, s. 45-49.

Horoszewicz E., Pieniak-Lendzion K., Niedziółka R., 2005: Zawartość wybranych pierwiastków w tkance mięśniowej, wątrobie i nerkach koźląt rasy białej uszlachetnionej. Act. Sci. Pol., Zootechnica, 4(1), 57-62.

Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., Horoszewicz E., 2005: Comparison of the chemical composition and fatty acids of the intramuscular fat of goat kid and ram lambs meat. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Animal Husbandry, vol. 8, Issue 3.

Pieniak-Lendzion K., Horoszewicz E., Niedziółka R., 2005: Wpływ wieku uboju na jakość tuszy koziołków rasy białej uszlachetnionej. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol., BTN, nr 55, seria B, 115-121.

Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., 2005: Wstępne badania współzależności między poziomem kwasów tłuszczowych i oceną sensoryczną mięsa koziołków i tryczków. Żywność,  Nauka-Technologia-Jakość, Supl., 3(44), 169-175.

 

2006

Guliński P., Młynek K., Górski K., 2006: The influence of some environmental and genetic factors on cows colostrums immunoglobulin content. Acta fytotech. et zoot., 9, 121-123.

Młynek K., Guliński P., 2006 : The effect of slaughter weight and the gain of weight intensity on formation of physical-chemical traits and microstructure in M. Longissimus lumborum. Acta fytotech. et. zoot., 9, 159-161.

Guliński P., Niedziałek G., Dobrogowska E, Górski T., 2006: Immunoglobulin content In colostrum of cows within select genetic and environmental factors. Zawartość immunoglobulin w siarze krów w zależności od wybranych czynników genetycznych i środowiskowych. Med. Wet., 62, 3, 2339-342.

Młynek K., Eliminowska-Wende G., Guliński P., 2006: Dark beef and microstructure characteristics in pure breed and crossbred animals. Anim. Sci., Suppl., 1, 24-25.

Młynek K., Eliminowska-Wenda G., Guliński P., 2006: The relationship between microstructure of Longissimus lumborum muscle and carcass quality of bulls slaughtered at three ages. Anim. Sci. Pap. and Rep., 24 (1), 57-63.

Guliński P., Giersz B., 2006: Zawartość immunoglobulin w siarze krów w zależności od sezonu wycielenia i wieku. Rocz. Nauk. PTZ., 2 (2), 59-64.

Młynek K., 2006: Wartość rzeźna oraz wybrane cechy mikrostruktury i jakości m. semimembranosus jałówek cb x Limousin ubijanych w różnym wieku. Rocz. Inst. Przem. Mięs. i Tłuszcz., XLIV/1, 29-38.

Guliński P., Młynek K., Giersz B., 2006: Wpływ długości okresu po wycieleniu i wieku na zawartość immunoglobulin w siarze czarno-białych krów mlecznych. Rocz. Nauk. Zoot., 33 (2), 193-200.

Młynek K., 2006: Quality and microstructure In M.Longissimus Lumborum of bulls –F1 comodyti crossbreeds, slaughtered at different age. Scientific messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj, 8 (4), 239-245.

Górska A ., Oprządek K., 2006: Levels of trace elements in cow milk from farms of southern Podlasie Region. Pol. J. Environ.Stud., 15(2a), 269-272.

Młynek K., Guliński P., Mróz B., 2006 : Formation of energetic conversion (R) and pH in M.Longissimus Lumborum and its histological traits In young bulls, slaughtered at different age. Scientific messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj.

Górska A., Mróz B ., Rymuza K., Dębska M., 2006: Zmiany w zawartości białka i tłuszczu w mleku krów czarno-białych i czerwono-białych w zależności od stadium laktacji i pory roku. Rocz. Nauk. Zoot., 2, 113-119.

Pieniak-Lendzion K., Niedziółka R., Horoszewicz E., 2006: The influence of sex of slaughter on a content of fatty acid in meat of kids. Slovak J. Anim. Sci., 39, 2006(4), 201-204.

Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., 2006: Chemical composition of meat (m. adductor) and fatty acids of the intramuscular fat of goat kid and ram lambs. Slovak. J. Anim. Sci., 39, 2006(4),  197-200.

Pieniak-Lendzion K., Niedziółka R., Horoszewicz E., 2006: Bioacumulation of Some Metals in Muscle Tissue, Liver and Kidneys of Young Male and Female Goats. Polish. J. Environ. Stud., 15, 2A, Part II, 456-458.

Pieniak-Lendzion K., Niedziółka R., Borkowska T., Horoszewicz E., 2006: Effect of lin supplement in mixtures on chemical composition and fatty acids profile in male kids. Arch. Tierz., Dummerstof 49 (2006) Special Issue, 244-248.

Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., Horoszewicz E., 2006: Culinary meat yield and quality parameters of goat kid and ram lamb meat. British Society of Animal Science Vol. 1 Supl.22-23.

Niedziółka R., Pieniek-Lendzion., Horoszewicz E., 2006: Physical and chemical composition and sensory evaluation of goat kid and ram lamb meat. British Society of Animal Science Vol. 1, Supl. 134-135.

Pieniak-Lendzion K, Horoszewicz E., Niedziółka R., Borkowska T., 2006: Wpływ wieku uboju na wartość rzeźną koźląt rasy białej uszlachetnionej. Rocz. Inst. Prz. Mięs. i Tł., T. XLIV/1, 81-87.

Pieniak-Lendzion K., Horoszewicz E., Niedziółka R., 2006: Wpływ płci na podstawowe parametry jakości mięsa koźlęcego. Roczniki Nauk., PTZ, t.2, nr 4, 101-108.

Niedziółka R., Pieniak – Lendzion K., 2006: Porównanie cech rozrodu oraz wzrostu potomstwa u rasy berrichone du cher i suffolk. Prace Kom. Nauk Rol. i Biol., BTN Bydgoszcz, B, t 59, 55-61.

Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., Horoszewicz E., 2006: Zmiany niektórych parametrów surowicy krwi koźląt rasy białej uszlachetnionej w okresie pomiędzy 60 a 150 dniem życia. Acta Sci. Pol., Zootechnika, 5(2), 67-74.

 

2007

Młynek K., Guliński P., 2007: The effect of growth rate and age at slaughter on dressing percentage and colour, pH and microstructure of longissimus dorsi muscle in Black-and-White (BW) bulls in commercial crossbreds of BW with beef breeds. Anim. Sci. Pap. and Rep., 25(2), 65-71.

Salamończyk E., Guliński P., 2007: Wpływ wybranych czynników genetycznych i środowiskowych na przedłużenie laktacji u krów i wielkość produkcji mleka w okresie przedłużenia. Cz. II. Wielkość produkcji mleka w laktacjach pełnych - dłuższych od laktacji 305-dniowej. Rocz. Nauk. Zoot., 34, 55-66.

Salamończyk E., Guliński P., 2007: Wpływ wybranych czynników genetycznych i środowiskowych na przedłużenie laktacji u krów i wielkość produkcji mleka w okresie przedłużenia. Cz. I. Liczebność i długość laktacji przedłużonych ponad 305-dniowy standard. Rocz. Nauk. Zoot., 34, 45-54.

Guliński P., Salamończyk E., Giersz B., 2007: Wpływ buhaja na liczbę komórek somatycznych w mleku krów czarno-białych. Rocz. Nauk. Zoot., 34, 33-44.

Guliński P., Salamończyk E., 2007: Ocena wybranych wskaźników użytkowości mlecznej, długości laktacji i stanu zdrowotnego wymion w wysoko-wydajnej populacji krów czarno-białych. Rocz. Nauk. PTZ., 3(1), 29-36.

Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., Horoszewicz E., 2007: Concentration of Cd and Pb in the muscles, liver and kidney lambs and goat kids fattened in the Podlasie montains. British Society of Animal  Science, vol. 1, Proceedings, 98-99.

Niedziółka R., Pieniak-Lendzion., Horoszewicz E., 2007: Physico-chemical composition and fatty acids profile of intensively fattened goat kids. British Society of Animal Science, vol. 1, Proceedings, 100-101.

Horoszewicz E., Pieniak-Lendzion K., 2007: Wpływ wieku na właściwości fizykochemiczne mięsa koźląt rasy białej uszlachetnionej. Rocz. Inst. Prz. Mięs. i Tł.., XLV/2, 35-41.

Niedziółka R.., Pieniak-Lendzion K., 2007: Porównanie cech rozrodu oraz potomstwa u owiec rasy Berrichone du Cher i Suffolk. Pr. Kom. Nauk. Rol. i Biol. BTN, seria B, 63, 43-48.

 

2008

Guliński P., Młynek K., Salamończyk E., 2008 : Milk urea concentration changes depending on selected environment al factors. Zmiany w zawartości mocznika w mleku w zależności od wybranych czynników środowiskowych. Med. Wet., 64(4A), 465-468.

Kapela K., Guliński P., 2008: Użytkowość rozpłodowa krów w różnych typach obór. Zesz. Nauk. WSA, 37, 166-172.

Salamończyk E., Guliński P., Żurawel B., 2009: Wielkość dostaw i klasyfikacja mleka surowego skupowanego w latach 2000-2006 przez jeden z zakładów mleczarskich zlokalizowanych na terenie Podlasia. Rocz. Nauk. PTZ., 5(4), 199-208.

Pieniak-Lendzion K. , Niedziółka R. , Horoszewicz E., Borkowska T., 2008: Evaluation of slaughter value and physicochemical attributes of goat meat, EJAPU 11(1), Iss.11.

Horoszewicz E., Pieniak-Lendzion K., 2008: Wartość odżywcza mięsa koźląt rasy białej uszlachetnionej w zależności od wieku ubijanych zwierząt.  Acta Sci. Pol., Zootechnica 7 (1), 11-18.

Pieniak-Lendzion K., Niedziółka R., Borkowska T., Horoszewicz E., 2008: Zum Gehalt von Metallen in Muskelgewebe, Leber und Nieren von jungen Ziegen und Schafbocken.  Tierarztl. Umschau. 63(7), s. 377-379.

Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., Horoszewicz E., Remiszewska G., 2008: Wpływ nasion lnu na wartość rzeźną i jakość mięsa koziołków rasy białej uszlachetnionej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (57), 86-94.

Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., Horoszewicz E., 2008: Wpływ czynników żywienia na poziom związków mineralnych w mięsie i narządach  wewnętrznych u jagniąt i koźląt. Monografia pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa, Wyd. PZITS Politechnika Wrocławska, nr 884, (ISBN 978-83-921167-8-3), 259-264.

Horoszewicz E., Pieniak-Lendzion K., Niedziółka R., 2008: Wartość rzeźna koziołków i tryczków żywionych paszą pełnoporcjową z dodatkiem nasion lnu. Acta Sci. Pol., Zootechnica, 7 (3-4), 29-34.

 

2009

Rogoźnicki D., Guliński P., 2009: Czynniki wpływające na jakość i skład mleka towarowego dostarczanego do jednej ze spółdzielni mleczarskich. Rocz. Nauk. PTZ., 5(4), 189-197.

Andraszek K., Horoszewicz E., Smalec E.,2009: Nucleolar organizer regions, satellite associations and nucleoli of goat cells (Capra hircus). Archiv Tierzucht 52, 2, 177-186, ISSN 00039438.

Pieniak-Lendzion K., Niedziółka R., Borkowska T., 2009: Zum Efekt einer Vollernahrungsmischung mit 10% Leinsamen auf Schlachtwert und Fleischqualitat von Ziegenbockchen.  Tierarztl. Umschau. 64, 123 - 126.

Pieniak-Lendzion K., Niedziółka R., Borkowska T., 2009: Some Caracas treits and physiocochemical composition of White Improved breed goat kids slaughtered at 90 and 180 days of age. Archiv Tierzucht  52  (4) , 425 - 431.

Niedziółka R., Pieniak- Lendzion K., Horoszewicz E., 2009: A sudy on bioaccumulation of selected metals in meat and internal organs of intensively fed kid goats. J. of Elementology 14(3), 501-507.

Horoszewicz E., Pieniak-Lendzion K., Niedziółka R., 2009: Jakość mięsa koziołków i tryczków żywionych paszą z dodatkiem nasion lnu. Pr. Komis. Nauk. Rol. BTN s. B, 66. 47-52.

 

2010

Salamończyk E., Guliński P., 2010: Przebieg produkcji mleka, długość laktacji i wydajność mleczna krów pierwiastek w zależności od wieku ich pierwszego ocielenia. Rocz. Nauk PTZ., 6(4), 155-163.

Oprządek K., Górska A., Olszewska E., 2010: Trace elements: from raw cow milk to dairy products. Fres. Environ .Bull., 19, 585-588.

Horoszewicz E., Pieniak-Lendzion K., Niedziółka R., 2010: Wyniki tuczu i wartość rzeźna koziołków żywionych paszą z dodatkiem nasion lnu. Żywność „Nauka-Technologia-Jakość”, 2(69). 40-45.

Horoszewicz E., Pieniak-Lendzion K., Niedziółka R., Łukaszewicz M., 2010: Porównanie zawartości wybranych metali w tkance mięśniowej oraz narządach wewnętrznych koziołków i tryczków. Acta Sci. Pol., Zootechnica, 9(1), 15-20.

Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., Horoszewicz E., Remiszewska G., 2010: Content of metals in the muscle tissue and internal organs of male goats of the white improved breed. Fresenius Environmetal Bulletin, 9, 4, 616-619.

Pieniak-Lendzion K,  Niedziółka R., Horoszewicz E, Łukasiewicz M., 2010: Quality traits of meat from goat kids fed a diet with 10% flaxseeds. Ann. Anim. Sci.,  10, 1, 75-82.

Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., Horoszewicz E., 2010: Content of chemical elements  in muscular tissue and liver of male kids and ram lambs in central-eastern Poland. J. of Elementology, 15(3), 573-579.

 

2011

Młynek K., 2011 : Wpływ intensywności wzrostu buhajów na zależności występujące pomiędzy otłuszczeniem tusz i jakością kulinarną mięsa.Żywność. Nauka. Technologia. Jakość , 3, (76), 130-142.

Górska A ., Oprządek K., 2011: Concentration of trace elements in raw milk depending on the lactation period and age of cows. Acta Vet. Brno, 80, 203-206.

Salamończyk E., Guliński P., 2011 : The effect of dry period length on the course of milk production of Polish Holstein-Friesian var. Black-and-White. Acta Sci. Pol. seria Zoot., 10(3), 73-82.

Guliński P., 2011: Cechy funkcjonalne i ich rola we współczesnej hodowli bydła. Cz.II. Komórki somatyczne mleka, płodność, kondycja, pokrój krów. Prz. Hod., 2, 13-16.

Górska A., Mróz B., 2011: Effect of somatic cell count on the amount of daily milk yield and chemical composition of milk from cows kept in the region of southern Podlasie. Acta Sci. Pol., 109, 19-28.

Pieniak-Lendzion K., Niedziółka R., Horoszewicz E., Łukasiewicz M., 2011: An effect on basic meat quality attributes of a balanced feed mixture with a 10% share of flaxseed applied in goat kid feeding. Archiv Tierzucht, 54(2), 198-204.

Horoszewicz E. Pieniak-Lendzion K. Niedziółka R., Wójcik E., 2011: Fatty acids profile and physicochemical propetries of muscle tissue from male kids and ram lambs offered feed supplemented with flaxseed. Acta Sci. Pol. Zoot., 10(1), 13-18.

 

2012

Kot B., Piechota M., Antos-Bielska M., Zdunek E., Wolska K.M., Binek T., Olszewska J., Guliński P., Trafny E.A., 2012: Antimicrobial resistance and genotypes of staphylococci from bovine milk and the cowsshed environment . Pol. J. Vet. Sci 14, 4, 741-749.

Młynek K., Janiuk I., Dzido A., 2012: Właściwości fizykochemiczne wołowiny i mikrostruktura mięsni w zależności od występowania włókien olbrzymich.Żywność. Nauka. Technologia. Jakość , 1, (80), 93-105.

Młynek K ., Janiuk I., Dzido A., 2012: Effect of growth intensity of bulls on the microstructure of musculus longissimus lumborum and meat quality. Acta Vet. Brno, 81, 127-131.

Górska A., Mróz B., 2012 : Wpływ stanów zapalnych wymion krów na poziom makro- i mikroelementów w mleku. Med. Wet., 68, 697-699.

Niedziałek G., - autor rozdziału: „Hodowla i chów bydła” w podręczniku do nauki zawodu w technikum rolniczym Prowadzenie produkcji zwierzecej. Wydawnictwo Szkolne i Pegagogiczne w Warszawie, wydanie pierwsze, 2012, 196-259,ISBN 978-83-02-16776-8.

Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., Horoszewicz E., 2012: Content of macro- and microelements in meat of male kids and ram lambs in relations to their slaughter age. J. of Elemetology, 17(1), 87-93.

 

2013

Salamończyk E., Guliński P., 2013 : Somatic cell level in dairy cow`s milk during extended lactation. An. Anim. Sci ., 13(4), 859-868.

Salamończyk E., 2013: Cow`s milk quality and energy value during different lactation stages. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 12(3), 303-310.

Młynek K., Janiuk I., 2013: Detection of cocaine and amphetamine regulated transcript in the abnomasum of slaughtered bulls with different body weight gain`s. Acta Vet. Brno, 82,

Salamończyk E., Guliński P., Senterkiewicz M., 2013: Wielkość dostaw, jakość i skład mleka surowego skupowanego w latach 2006-2010 przez jeden z krajowych zakładów mleczarskich. Wiad. Zoot., 4, 37-42.

Janiuk I., Młynek K., Wysocki J., 2013: Identification and location of the cocaine and amphetamine regulated transcript (CART) in the abomasum of cattle. Acta Histochemica,115, 271-375.

Pieniak-Lendzion K., Nowogródzka T., Horoszewicz E., Niedziółka R., 2013: Rynek krajowy baraniny na tle standardów Unii Europejskiej (The domestic market lamb against a background of the standards of the European Union). Zesz. Nauk. UPH Siedlce, s. Administracja i Zarządzanie, 96(23), 19-28.

 

2014

Młynek K. , Oler A., Głowińska B., 2014: Effect of commercial crossbreeding and growth intensity on slaughter indicators, microstructure and the quality characteriristics of biceps brachii muscle in bulls. Ann.Anim.Sci.,14, 673- 683.

Guliński P., Salamończyk E., Młynek K., 2014: Okołożywieniowe zachowanie bydła mlecznego. Wiadomości Zootechniczne, 2, 57-69.

Sweklej E., Horoszewicz E., Niedziółka R., 2014: Utrzymanie i dobrostanu psów-akty prawne. Życie Weterynaryjne, 89(10), 829-832.

 

2015

Salamończyk E., Guliński P., 2015: Differences in the level of urea in milk between standard and extended lactation period and the impact on the environment. Acta Scientarum Polonarum , seria Zootechnica 14(2) 147-164.

Świeżak E., Salamończyk E., 2015: Wystawy bydła hodowlanego oczami hodowcy. Wiadomości Zootechniczne 2, 122-132.

Guliński P., Salamończyk E., Młynek K., 2015: Źródła i następstwa zmian poziomu mocznika w mleku krów - znaczenie dla oceny poprawności żywienia oraz stanu środowiska naturalnego. Wiad. Zoot,1, 26-40.

Guliński P., Młynek K., Salamończyk E., 2015: Jak dlugo śpią krowy ? Znaczenie snu dla dobrostanu bydła.Przegląd Hodowlany,2, 14-15.

Oler A., Głowińska B., Młynek K., 2015: Slaughter and carcass characteristics, chemical composition and physical properties of longissimus lumborum muscle of heifers as related to marbling class. Archives Animal Breedling, 145-150.

Janiuk I., Młynek K., 2015: Immunodetection of cocaine - and amphetamine -regulated transcript in bovine pancreas. Acta Histochemia, 117, 545-550.

Bombik E., Guliński P., Rekiel A.,Gruszecki M.T., Lewczuk D., Socha S.,Drozd L.,2015: LXXIX Zjazd Naukowy PTZ w Siedlcach. Przegląd Hodowlany, 1, 27-28.

Młynek K., Grzeszuk M., Benet M., 2015: Kształtowanie się zawartości kazeiny i cech charakteryzujących przydatnośc serowarską mleka krów rasy holsztyńsko - fryzyjskiej i simental. Przegląd Mleczarski, 46-47.

Młynek K. , Janiuk I., OlerA., Maj M., Borkowska L., 2015: Correlation between the cocaine - and amhetamine- regulated transcript in the pyloric section of the abomasum and fat deposition in bulls' carcasses. Acta Veterinaria Brno, 4, 23-28.

Guliński P., Kot M., Salamończyk E., 2015: Udział prób o prawidłowym poziomie mocznika i białka w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Seria Zootechnika, 2, 5-13.

Król M., Horoszewicz E., Niedziółka R., Sweklej E., 2015: Teriery typu bull – historia i możliwości ich wykorzystania. Wiadomości Zootechniczne, RLIII, 1, 65-72.

Sweklej E., Horoszewicz E., Niedziółka R., Andraszek K., Król M., 2015: Sposoby wyznaczania okresu płodnego suki. Wiadomości Zootechniczne, R. LIII, 4, 127-131.

 

2016

Guliński P., Salamończyk E., Młynek K., 2016 : Improving nitrogen use efficiency of dairy cows in relation to urea in milk - a review. Animal Science Papers and Reports, 34 (1), 5-24.

Guliński P., Salamończyk E., 2016 : Bydło Hecka. Przegląd Hodowlany, 2, 14-16.

Młynek K., Charuta A., Janiuk I., Oler A., Głowińska B., 2016: Effect of dressing percentage on chemical composition, microstructure and quality traits of Pectoralis major muscle in female Japanese quail. European Poultry Science, 80, 1-9.

Zowczak M., NiedziałekG., Miler R., Salamończyk E., 2016: Koncentracja ołowiu w tkance mięśniowej dzików ( Sus Scrofa) w wybranych województwach w Polsce. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 1, 39-45.

Guliński P., Salamończyk E., 2016 : Światowy rynek mleka - stan obecny i perspektywy rozwoju. Wiadomości Zootechniczne, 4, 118-130.

Salamończyk, E., Guliński, P., Bartnicka, D., 2016: Wpływ wybranych czynników na skład chemiczny i punkt zamarzania mleka skupowanego na terenie środkowowschodniej Polski. Nauka Przyroda Technologie 10, 3, #30. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.30

Banaszkiewicz T., Laskowski St., Niedziółka R., 2016: Wpływ żywienia kurcząt brojlerów mieszankami zawierającymi duży udział makuchu rzepakowego uzupełnionego preparatami enzymatycznymi na wyniki produkcyjne i wartość poubojową. Zesz. Nauk. UP Wrocław, seria Biologia i Hodowla Zwierząt, LXXX/616, 9-22.

Horoszewicz E., Sweklej E., Niedziółka R., Król M., 2016: Analiza wzrostu i zachowań psychofizycznych psów rasy Syberian Husky w okresie pierwszych dwóch tygodni życia. Zesz. Nauk. UP Wrocław, seria Biologia i Hodowla Zwierząt, LXXX/616, 23-30.

 

2017

Guliński P., 2017: Bydło domowe hodowla i użytkowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN  Warszawa, 1- 424, ISBN 978-83-01-19153-5.

Guliński P.,  Socha S.,  Wysokińska A., 2017: 40 lat działalności kierunku i dyscypliny zootechnika na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (1977-2017) : księga jubileuszowa Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Salamończyk E.,  Młynek K.,  Guliński P., Zawadzka W., 2017: Yield of acid curd cheese produced from cow's milk from different lactation periods.  ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria,  Vol. 16, no 2 (2017), s. 149-156.

Horoszewicz E., Galas J., Smolnik K., Niedziółka R., Sweklej E., 2017: Dogs' aggressive behaviors. Part I. Neurobiological mechanisms and animals' predispositions. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, 332(41)1, 15–22. DOI: 10.21005/AAPZ2017.41.1.02

Horoszewicz E., Galas J., Smolnik K., Niedziółka R., Sweklej E., Piwowarczyk P., 2017: Dogs' aggressive behaviors. Part II. Body pastures, sequence of action. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, 334(42)2, 43-50. DOI: 10.21005/AAPZ2017.42.2.05

Horoszewicz E., Sweklej E., Niedziółka R., Tereszkiewicz K.,2017: Wykorzystanie psów jako forma wzbogacenia oferty gospodarstw agroturystycznych. Humanities and Social Sciences, HSS, vol. XXII, 24 (2/2017), April-June 2017, (p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

Horoszewicz E., Kalinowska M., Niedziółka R., 2017: Rozwój psychofizyczny psów oraz charakterystyka wybranych zaburzeń behawioralnych. Wiadomości Zootechniczne, LV, 4: 148-153.

Horoszewicz E., Tomczak E., Niedziółka R., 2017: Zwierzę terapeutyczne - kot. Wiadomości Zootechniczne, LV, 4, 154-159.

 

2018

Guliński P., Salamończyk E., Młynek K., 2018: Możliwości modyfikacji składu chemicznego mleka krów: monografia Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Głowińska B., Młynek K., Dzido A., Salamończyk E., 2018: The effect of water vapor pressure on muscle collagen solubility and selected characteristics of the longissimus lumborum muscle in crossbred cattle. Annals of Animal Science - Vol. 18, 1, 251-260.

Prace wykonane we współpracy z dyplomantami Katedry

Guliński P., Młynek K., Górski K., 2006: The influence of some environmental and genetic factors on cows colostrums immunoglobulin content. Acta fytotech. et zoot., 9, 121-123.

Guliński P., Niedziałek G., Dobrogowska E, Górski K., 2006: Immunoglobulin content In colostrum of cows within select genetic and environmental factors. Zawartość immunoglobulin w siarze krów w zależności od wybranych czynników genetycznych i środowiskowych. Med. Wet., 62, 3, 2339-342.

Górska A., Mróz B., Rymuza K., Dębska M., 2006: Zmiany w zawartości białka i tłuszczu w mleku krów czarno-białych i czerwono-białych w zależności od stadium laktacji i pory roku. Rocz. Nauk. Zoot., 2, 113-119.

Kapela K., Guliński P., 2008: Użytkowość rozpłodowa krów w różnych typach obór. Zesz. Nauk. WSA, 37, 166-172.

Salamończyk E., Guliński P., Żurawel B., 2009: Wielkość dostaw i klasyfikacja mleka surowego skupowanego w latach 2000-2006 przez jeden z zakładów mleczarskich zlokalizowanych na terenie Podlasia. Rocz. Nauk. PTZ., 5(4), 199-208.

Rogoźnicki D ., Guliński P., 2009: Czynniki wpływające na jakość i skład mleka towarowego dostarczanego do jednej ze spółdzielni mleczarskich. Rocz. Nauk. PTZ., 5(4), 189-197.

Młynek K., Janiuk I., Dzido A., 2012: Właściwości fizykochemiczne wołowiny
i mikrostruktura mięsni w zależności od występowania włókien olbrzymich. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1, (80), 93-105.

Młynek K., Janiuk I., Dzido A., 2012: Effect of growth intensity of bulls on the microstructure of musculus longissimus lumborum and meat quality. Acta Vet. Brno, 81, 127-131.

Klimek A., 2013: Changes in the milk production technology in farms applying milking robots. IV International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural College, 49, UTP Bydgoszcz.

Salamończyk E., Guliński P., Senterkiewicz M., 2013: Wielkość dostaw, jakość i skład mleka surowego skupowanego w latach 2006-2010 przez jeden z krajowych zakładów mleczarskich. Wiad. Zoot., 4,37-42.

Guliński P., Kot M., Salamończyk E., 2015: Udział prób o prawidłowym poziomie mocznika i białka w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Seria Rolnictwo 2, 5-13.

Gulinski P., Wyszomierski K., Salamończyk E., 2016: Współzależność pomiędzy liczbą komórek somatycznych a użytkowością mleczną krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 1, 17-23.

Salamończyk, E., Guliński, P., Bartnicka, D., 2016: Wpływ wybranych czynników na skład chemiczny i punkt zamarzania mleka skupowanego na terenie środkowowschodniej Polski. Nauka Przyroda Technologie 10, 3, #30. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.30

Guliński P., Salamończyk E., Grzeszek K., 2017:Wpływ genotypu i płci na wartość rzeźną młodego bydła opasowego.W: Nowoczesna hodowla a dobrostan zwierząt : LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Poznań, 20-22 września 2017 r.- Poznań : Zakład Graficzny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2017, s. 61. 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy jednostki prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunkach "Zootechnika" , „Bioinżynieria produkcji żywności”, „Turystyka i rekreacja”, „Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa”, „ Dietetyka" i „Rolnictwo". Zajęcia obejmują następujące formy dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, pracownie i seminaria dyplomowe.

Katedra realizuje następujące kursy:

kierunek: Zootechnika

 • CHÓW I HODOWLA BYDŁA
 • OPTYMALIZACJA PRODUKCJI MLEKA I BYDŁA MIĘSNEGO
 • TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
 • PROBLEMY WYSOKOWYDAJNYCH STAD BYDŁA MLECZNEGO
 • OCENA I WYKORZYSTANIE SUROWCÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
 • METODY OCENY PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH
 • OPAKOWANIA I ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI
 • CHÓW I HODOWLA OWIEC
 • CHÓW I HODOWLA KÓZ
 • KYNOLOGIA
 • MARKETING
 • PRODUKTY OD MAŁYCH PRZEŻUWACZY
 • PRZETWÓRSTWO SUROWCÓW ZWIERZĘCEYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 
 • INTENSYWNA PRODUKCJA ZWIERZĘCA
 • POZAŻYWIENIOWE CZYNNIKI ŚRODOWISKA WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH
 • PSYCHOLOGIA I TRESURA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z ANIMALOTERAPIĄ
 • PROFESJONALNA HODOWLA I PIELĘGNACJA PSÓW I KOTÓW

kierunek: Bionżynieria produkcji żywności

 • TECHNOLOGIE PRODUKCJI MLEKA I MIĘSA WOŁOWEGO
 • PROPEDEUTYKA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
 • PODSTAWY TECHNOLOGII MLECZARSKIEJ
 • PODSTAWY BIOINŻYNIERII MLEKA
 • PODSTAWY BIOINŻYNIERII MIĘSA WOŁOWEGO
 • SYSTEMY PRODUKCJI ŻYWNOSCI
 • TECHNOLOGIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI OD MAŁYCH PRZEŻUWACZY I KONI
 • MARKETING ŻYWNOŚCI
 • PODSTAWY PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI OD MAŁYCH PRZEŻUWACZY
 • PROJEKTOWANIE PRODUKTU ŻYWNOŚCIOWEGO
 • KONSUMENT NA RYNKU ŻYWNOŚCI

kierunek: Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa

 • TECHNOLOGIA PRODUKCJI SUROWCA RZEŹNEGO WOŁOWEGO
 • MARKETING

kierunek: Rolnictwo

 • CHÓW ZWIERZĄT

kierunek: Turystyka i Rekreacja

 • ŚWIATOWY RYNEK PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
 • PRODUKCJA ZWIERZĘCA

kierunek: Dietetyka

 • RYNEK PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
 • TOWAROZNAWSTWO ŻYWNOŚCI PRZETWORZONEJ

Podręczniki i skrypty

Guliński P ., - autor rozdziału IV "Chów bydła" w podręczniku dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej Podstawy produkcji zwierzęcej wydanego nakładem Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego w Warszawie, wydanie drugie, 1999.70-119. ISBN 83-02-06628.

Guliński P ., - autor rozdziału III "Pokrój bydła i jego ocena" - ogólnopolskiego podręcznika akademickiego Hodowla i użytkowanie bydła pod redakcją naukową prof. dr hab. Z. Litwińczuka i prof. dr hab. T. Szulca wydanego nakładem Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego w Warszawie, 2005. 55-91. ISBN 83-09-01794-4.

Litwńczuk A., Litwińczuk Z., Borkowska D., Barłowska J., Górska A. – współautor Przewodnika do ćwiczeń z oceny i wykorzystania surowców zwierzęcych . Wydawnictwo Akademii Rolniczej Lublin, 1996. ISBN 83-86761-18-0.

Młynek K ., - autor rozdziału: „Technologiczne podstawy chowu bydła” w podręczniku Produkcja zwierzęca Wydawnictwo REA, 2010, Warszawa.

Niedziałek G., - autor rozdziału: „Hodowla i chów bydła” w podręczniku do nauki zawodu w technikum rolniczym Prowadzenie produkcji zwierzecej. Wydawnictwo Szkolne i Pegagogiczne w Warszawie, wydanie pierwsze, 2012, 196-259,ISBN 978-83-02-16776-8.

Guliński P., 2017: Bydło domowe hodowla i użytkowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 1- 424, ISBN 978-83-01-19153-5.

 

Niedziółka R., 1999: współautor podręcznika. Wybrane zagadnienia z chowu i hodowli owiec i kóz. Wyd. AP Siedlce.

Niedziółka R., 2010: autor rozdziału. Produkcja zwierzęca część 2. Rozdz. 2. Technologiczne podstawy chowu owiec i kóz. Wyd. REA,  Warszawa, 149-201, ISBN 978-83-111-6.

Horoszewicz E., 2017: autor rozdziału. Prowadzenie produkcji zwierzęcej: Podręcznik do nauki zawodu technik rolnik, technik agrobiznesu, rolnik: kwalifikacja R.3.2. Cz. 2, Rozdz. II: Chów i hodowla owiec i kóz. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa, 227-231, ISBN:978-83-02-16777-5. 

 

"Kącik" dla hodowców bydła

Guliński P., 2006 : Immunoglobuliny- istotny składnik siary krów . Bydło, 5, 18 -20.

Gulinski P., 2006: Ocena kondycji krów mlecznych. Cz.I. Wstęp i zasady oceny. Bydło, 11,24-25.

Guliński P., 2006: Praktyczne wykorzystanie oceny kondycji krów mlecznych. Bydło, 12, 20-22.

Guliński P., 2006: Liniowa ocena pokroju bydła mlecznego. Bydło , 8, 37 -39.

Guliński P., 2006: Ocena pokroju bydła - praktyczne wykorzystanie. Bydło , 3, 24 -25.

Młynek K., 2006: Aspekty wytwarzania wołowiny kulinarnej. Magazyn Przemysłu Mięsnego, 8-9, 102-103.

Salamończyk E., Guliński P., 2007: Laktacje dłuższe - nieunikniona konieczność . Bydło , 5, 34 -36.

Guliński P., 2007: Mocznik w mleku krów. Bydło , 7, 8 -10.

Niedziałek G., 2008: Mleko jako żywność funkcjonalna. Bydło , 1, 56-59.

Niedziałek G., 2008 : Mleko i przetwory mleczne w żywieniu człowieka. Bydło , 9, 76-78.

Młynek K.,2008: GMO - nowe wyznanie. Magazyn przemysłu mięsnego, 3, 22-25.

Rogoźnicki D., Guliński P., 2009: Cross compliance - zwierzęta także "pod lupą" . Bydło, 7, 59-61.

Guliński P., Salamończyk E., Młynek K., 2014: Czy bydło jest gatunkiem crepuscularnym? Bydło , 7, 50 -52.

Guliński P., Salamończyk E., Młynek K., 2014: Czy odpoczynek bydła jest priorytetowym typem ich zachowania ? Bydło , 11, 52-55.

Guliński P., Salamończyk E., Protasiuk Ł., 2016: Zapomniane krowy Hitlera. Hodowla i Chów Bydła, 3, 68-71.

Guliński P., Salamończyk E., Protasiuk Ł., 2016: Od czego zależy poziom mocznika w mleku? Hoduj z głową Bydło , 2, 26-29.