Dyrektor IBiHZ

 

Prof. nadzw. dr hab. inż.  Roman Niedziółka

 

 

Prodziekan ds. studentów

 

Prof. nadzw. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga

 

 

Członkowie

 

Prof. zw. dr hab. Teresa Banaszkiewicz

 

Prof. zw. dr hab. Marian Kaproń  

 

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kondracki

 

Prof. zw. dr hab.  Elżbieta Smalec

 

Prof. zw. dr hab. Stanisław Socha

 

Prof. zw. dr hab. Piotr Guliński

 

Prof. zw. dr hab. Maria Osek

 

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Bombilk

 

Prof. nadzw. dr hab. inż.  Krzysztof Młynek

 

Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Niedziałek

 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Bogusław Olkowski

 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Alina Janocha

 

Prof nadzw. dr hab. inż. Katarzyna Andraszek

 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Halina Sieczkowska

 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Wójcik

 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Anna Wysokińska

 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Dorota Banaszewska

 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Zybert

 

Dr hab. inż.  Anna Milczarek

 

Dr hab. inż. Krzysztof Górski

 

Dr inż. Elżbieta Horoszewicz

 

Dr Maria Iwanina

 

Wiesława Zawadzka

 

mgr Beata Bik