Profesorowie

prof. zw. dr hab. Teresa Banaszkiewicz

prof. zw. dr hab. Marian Kaproń

prof. zw. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła

prof zw. dr hab. Stanisław Kondracki

prof. zw. dr hab. Stanisław Socha

prof. zw. dr hab. Elżbieta Smalec

prof. zw. dr hab. Piotr Guliński

prof. zw. dr hab. Maria Osek

prof. nadzw. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga

prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Bombik

prof. nadzw. dr hab. Alina Janocha

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Młynek

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Niedziałek

prof. nadzw. dr hab. Roman Niedziółka

prof. nadzw. dr hab. Bogusław Olkowski

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Andraszek

prof. nadzw. dr hab. Halina Sieczkowska

prof. nadzw. dr hab. Ewa Wójcik

prof. nadzw. dr hab. Anna Wysokińska

prof. nadzw. dr hab. Dorota Banaszewska

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Zybert

 

Adiunkci

dr hab. Anna Milczarek

dr hab. Krzysztof Górski

dr inż. Agata Danielewicz

dr inż. Aldona Gontarz

dr inż. Elżbieta Horoszewicz

dr inż. Dorota Kołodziejczyk

dr inż. Ewa Salamończyk

 

Asystenci

 

Starsi wykładowcy

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Grzegorz Adamczyk

mgr inż. Waldemar Grochowski

dr Maria Iwanina

Maria Jastrzębska

dr Anna Wereszczyńska

mgr Wiesława Zawadzka

 

Pracownicy administracyjni 

mgr Beata Bik - sekretariat

 

Pracownicy emerytowani Instytutu

Prof. zw. dr hab. Barbara Klocek

Prof. zw. dr hab. Janusz Górski

Prof. zw. dr hab. Wiesław Szeliga

dr inż. Bogumiła Giersz

mgr inż. Alicja Jeleń

Ewa Kisielińska

mgr inż. Grażyna Kurowska

Jadwiga Michalska

Urszula Pawlik-Olszewska

Barbara Sawicka

Stanisława Bogatek

mgr Longina Matwiejczuk

mgr Jadwiga Miszkiewicz