Rok Wydarzenie
   
1977    1.X.1977 roku powołanie kierunku zootechnika, tzn. od początku istnienia Wydziału Rolniczego w Siedlcach. Pierwszym dziekanem organizatorem Wydziału Rolniczego był doc. dr Janusz Skolasiński (1977-1980) - kierownik Zakładu Hodowli Bydła
 
1977 Powstaje Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej. Pierwszym dyrektorem Instytutu zostaje doc. dr hab. Aleksander Walkiewicz, a jego zastępcą dr Bronisław Jeleń
 
1982 Pierwsi absolwenci kierunku zootechnika zostają wypromowani.
 
1990 Uzyskanie przez Radę Wydziału Rolniczego uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika
 
1990 Oddania nowego budynku przy ul. B. Prusa 14 dla Wydziału w którym swoją siedzibę ma nasz Instytut.  
 
1994 Powołano kształcenie na studiach w systemie zaocznym 
 
1999 Przekształcenie Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Akademię Podlaską i podniesienie rangi Uczelni. Może za sprawą posiadania uprawnień do nadawania stopni naukowych na Wydziale Przyrodniczym (biologia, rolnictwo, zootechnika)
 
2000 Przekształcenie nazwy istniejącego Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej w Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt. Pod tą nazwą Instytut pozostaje do dnia dzisiejszego.
 
2004 Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. Osiągnięcie pełnych praw akademickich w dyscyplinie zootechnika
 
2004 Pomyślny przebieg akredytacji kierunków kształcenia (biologia, rolnictwo i zootechnika) przeprowadzony przez Państwową Komisje Akredytacyjną
 
2006 Powołanie 4-letnich studiów doktoranckich na kierunku zootechnika. Na kierownika studiów doktoranckich J.M. Rektor powołuje prof. dr hab. Marię Osek  
 
2007 30 lat kierunku i dyscypliny Zootechnika na Wydziale Rolniczym w Akademii Podlaskiej w Siedlcach
   
2008 Zmiana nazwy Wydziału Rolniczego na Wydział Przyrodniczy. Uzyskanie pełnej akredytacji od Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku zootechnika.
 
2008 Nadanie przez Radę Wydziału Przyrodniczego i Senat Akademii Podlaskiej pierwszego w historii siedleckiej uczelni tytułu doktora honoris causa prof. zw dr hab. Zygmuntowi Litwińczukowi.
 
2009 Powołanie kierunku studiów bioinżynieria produkcji żywności - studia I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
   
2012 Przeprowadzenie Akredytacji Instytucjonalnej na Wydziale Przyrodniczym przez Polską Komisję Akredytacyjną - ocena pozytywna
 
2013 Powołanie kierunku studiów bioinżynieria produkcji żywności - studia II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
   
2013

Powołanie Kierunku studiów menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa - studia I stopnia w systemie stacjonarnym. Kierunek studiów o profilu kształcenia praktycznym 

   
2014 W dniach 15-17 września 2014 roku odbył się LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Tematyka Zjazdu "Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku". 
   
2015 Zmiany w programie studiów kierunek zootechnika - powołanie nowych specjalności: profilatyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt (studia I stopnia) oraz terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt (studia II stopnia, stacjonarne)
   
2017 11 maja 2017 roku Jubileusz XL lat dyscypliny i kierunku ZOOTECHNIKA w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Z tej okazji została zorganizowana konferencja "XL lat działalności kierunku i dyscypliny ZOOTECHNIKAna Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (1977-2017)" połączona ze zjazdem absolwentów kierunku ZOOTECHNIKA.
   
2017 Powołanie kierunku studiów ZOOPSYCHOLOGIA z ANIMALOTERAPIĄ - studia I stopnia w systemie stacjonarnym.
   
2017 Powołanie kierunku studiów MENADŻER PRODUKCJI i DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI -  studia I stopnia w systemie stacjonarnym.
   
2019 15 maja 2019 roku nadanie tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr hab. JANOWI JANKOWSKIEMU z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Profesor jest wybitnym uczonym w zakresie dyscypliny zootechnika i rybactwo, w dziedzinie drobiarstwa. (Uchwała Senatu UPH 16/2019)