Regulamin Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt został przyjęty na podstawie § 24 ust. 3 statutu UPH, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wydziału Przyrodniczego. Zarządzenie 83/2013  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (Regulamin IBiHZ.pdf.)