DSC 0813

 

Polskie Towarzystwo Zootechniczne istnieje od 1922 roku. Ma ono na celu współdziałanie w rozwoju nauki i popularyzacji wiedzy zootechnicznej. Działalność Towarzystwa polega na podejmowaniu prac naukowo-badawczych oraz inicjowaniu i propagowaniu (poprzez wydawnictwo, konferencje, zjazdy seminaria) opracowań dotyczących udziału polskiej nauki w rozwoju nauk zootechnicznych. Jest organizatorem zespołów rzeczoznawców z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej.

 

Towarzystwo działa poprzez 9 kół afiliowanych przy uczelniach rolniczych. Koło PTZ w Siedlcach obecnie liczy około 31 członków, a jego prezesem jest Pani dr hab. Elżbieta Bombik, prof. nzw UPH.

 

Polskie Towarzystwo Zootechniczne - Koło w UPH Siedlce (Zjazd wrzesień 2014r.)

Polskie Towarzystwo Zootechniczne (www)

 

 

Zebrania referatowo-dyskusyjne SIEDLECKIEGO KOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO w 2016 roku

 

Wybór na kadencję 2016-2018 Zarządu Siedleckiego Koła PTZ.

 

W skład Zarządu Siedleckiego Koła PTZ weszły następujące osoby: dr hab. Elżbieta Bombik, prof. nadzw. – przewodnicząca, dr hab. Ewa Wójcik, prof. nadzw. – vice przewodnicząca, dr hab. Alina Janocha, prof. nadzw. – skarbnik, dr hab. Dorota Banaszewska – sekretarz. 

 

DSC 0931

 

 

Fotogaleria: