Studia I Stopnia (inżynierskie):

 

Kieunek studiów: BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

SPECJALNOŚCI:

- bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia roślinnego

- bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego

 

Kierunek studiów:  MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA: NOWOŚĆ! (kierunek praktyczny)

 

Kierunek studiów:  ZOOTECHNIKA

SPECJALNOŚCI:

- hodowla zwierząt

- ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych

- profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt NOWOŚĆ