DSC 0151 Kopia

 

W dniu 1 i 2 września 2018 roku odbyły sie 25 Miedzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, których integralną częścią była XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych współfinansowana z Federacji Produkcji Mleka, Wystawa Klaczy i Ogierów Hodowlanych, 

Patronat Honorowy obłą Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Energetyki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Siedlce, Starosta Powiatu Siedleckiego.

Na uroczystości jednym ze stanowisk wystawy było stoisko Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, któe zaprezentowało bogatą ofertę edukacyjną do studiowania kierunkó dla młodzieży maturalnej, a także dla słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego, i Uniwersytetu III Wieku.

 

Podczas trwania wystawcy mogli prezentować swoje osiągnięcia w zakresie płodów rolnych, produktów spożywczych i ekologicznych, firmy paszowe w zakresie technologii produkcji pasz dla zwierząt, firmy Grnetyki i Rozrodu w zakresie innowacji i postępu. Na uwagę zaslugiwał pokaz sprzętu do produkcji rolnej oraz pokaz zwierząt a szczególnie: bydł mlecznego, koni szlachetnych i zimnokrwistych, drobiu i zwierząt futerkowych. Tutaj był szeroka oferta ze strony wystwaców bydła i koni. Na uwagę zasługuje Konkurs Młodego Hodowcy. Nogrody Superczempionów, czempionów i wicecvzempionów. 

Wieczorem można było posłuchać rytmów zespołu LEMON i Bajm, a w ciągu dnia zespołów ludowych z regionu i z zagranicy.

Jest nam miło, że w gronie wystawców i laureatów byli nasi Absolwenci kierunku zootechnika i rolnictwo co na zdjęciach widać.

 

Roman Niedziółka 

 

Fotogaleria: