banery duze   

 

Zostały przyznane stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2017-2018 za wybitne osiągnięcia.  W sumie Rektorzy Wyższych Uczelni przesłali ponad 1800 wniosków, które były oceniane przez 24 ekspertów pochodzących z 7 obszarów dziedzin i dyscyplin. Spośród nadesłanych ponad 1200 wniosków studentów i 580 wniosków doktorantów Minister pozytywnie zaopiniował 723  stypendia, w tym 645 dla studentów studiów I i II stopnia oraz 78 dla doktorantów wszystkich uczelni w Polsce.

W tym miejscu jest nam niezmiernie miło poinformować, że siedmioro studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego uzyskało stypendia Ministra. W gronie nagrodzonych znależli się: Pani inż. Urszula Ostaszewska studentka kierunku bioinżynieria produkcji żywności i Pan inż.  Daniel Radzikowski student kierunku zootechnika - oboje Państwo są obecnie studentami na II stopniu wspomnianych kierunków i realizują prace magisterskie. Na uwagę zasługuje istotny fakt, że zarówno Pani Urszula jak i Pan Daniel są jedynymi laureatami w obrębie kierunków: bioinżynieria produkcji żywności i zootechnika, co jest dowodem że nasi studenci są "najlepsi" . Nasze gratulacje są tym większy ponieważ potwierdzają Państwo wysokie zaangażowanie od strony naukowej i dydaktycznej, czego dowodem są liczne sukcesy... BRAWO, BRAWO, BRAWO.

Ogromne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych

Roman Niedziółka, Dyrektor IBiHZ