Studiując Zootechnikę zdobędziesz nowoczesną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem towarowym, produkującym żywność pochodzenia zwierzęcego tj. mleko, zwierzęta rzeźne, jaja oraz zajmującym się hodowlą i chowem zwierząt różnych gatunków. 

Absolwenci Zootechniki uzyskają specjalistyczne, zgodne wymogami przepisów prawa, kompetencje zawodowe, których nie mają w programach nauczania absolwenci innych kierunków z zakresu produkcji rolnej.

Ukończenie tego kierunku umożliwi Ci zdobycie umiejętności i kwalifikacje w zakresie: produkcji, mieszania i dawkowania pasz, doboru zwierząt i technologii do danego kierunku produkcji, obsługi zwierząt, profilaktyki i rozpoznawania chorób, wykonywania zabiegów zootechniczno-weterynaryjnych np. : dekornizacja, korekcje racic, pobieranie krwi, aplikacji preparatów, inseminacja i innych bez konieczności bezpośredniego korzystania z niektórych usług specjalistycznych np. weterynaryjnych.

Kierunek ten umożliwi także zdobycie kompetencji w zakresie oceny jakości, konserwacji, magazynowania, standaryzacji i wstępnego przetwarzania surowców zwierzęcych oraz ich obrotu w ramach sprzedaży bezpośredniej zgodnie z wymogami prawa.

Ponadto dla osób zdecydowanych prowadzić profesjonalną hodowlę, obsługę i tresurę zwierząt towarzyszących człowiekowi, użytkowanych do celów terapeutycznych oraz wspomagania ludzi w życiu codziennym i w pracy zawodowej różnych służb(np. policji, ratowniczych, celnych,  straży granicznych  i innych) proponujemy odrębną specjalność na II stopniu kierunku Zootechnika.