Na kierunku zootechnika I stopnia (trwa 3,5 roku – uzyskany tytuł inżynier) została powołana specjalność Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt.

 

Region środkowo-wschodniej Polski jest wiodący w skali kraju i UE produkcji wielkotowarowej mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego czy mleka. Między innymi w tych działach istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów kompletnie przygotowanych do organizacji i prowadzenia procesu produkcyjnego i przetwórstwa.

Utworzenie nowej specjalności ma na celu rozszerzenie programu dydaktycznego na kierunku zootechnika w odpowiedzi na zainteresowanie absolwentów szkół średnich, a w szczególności uczniów z klas o profilu kształcenia zawodowego, w tym klas rolniczych, hodowli zwierząt, czy weterynaryjnych – jako potencjalnych kandydatów.

Ważnym aspektem wykorzystania zwierząt jest ich użytkowanie z zachowaniem dobrej praktyki hodowlanej i produkcyjnej. Coraz bardziej w praktyce chowu zwierząt szczególnie wysokowydajnych niezbędna jest profesjonalna opieka nad zdrowiem zwierząt, jednakże brak jest fachowców w tym zakresie.

 

Nowa specjalność Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt prowadzona będzie indywidualną ścieżką nauczania, dlatego umożliwi zapoznanie z elementami bioasekuracji w chowie na fermach zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Zapoznanie z epidemiologią powstawania chorób oraz ich diagnozowania i prewencji zootechnicznej. Absolwent uzyska kwalifikacje jako specjalista w zakresie: prowadzenia profesjonalnych hodowli na fermach zwierząt, wykonywania zabiegów profilaktycznych oraz w instytucjach ochrony zwierząt, gabinetach weterynaryjnych, służbach zajmujących się kontrolą dobrostanu zwierząt, ośrodkach zajmujących się diagnostyką materiału genetycznego, firmach zajmujących się obrotem zwierząt, organizacjach ds. hodowli i prewencji w utrzymaniu zwierząt.

 

Fotogaleria: