• Intensyfikacja produkcji zwierzęcej w oparciu o dostępne zasoby paszowe
  • Ocena krajowych surowców i dodatków paszowych
  • Poprawa jakości surowców zwierzęcych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej
  • Doskonalenie metod oceny wartości użytkowej zwierząt gospodarskich
  • Możliwości poprawy cech użytkowych u różnych gatunków zwierząt gospodarskich
  • Badania nad czynnikami warunkującymi jakość mleka surowego produkowanego w warunkach gospodarstw indywidualnych
  • Badania nad cechami funkcjonalnymi i ich znaczeniem dla użytkowości zwierząt
  • Wykorzystanie metod genetycznych do opracowania programu hodowlanego, uwzględniającego możliwości produkcji żywca o dobrej jakości mięsa
  • Badania nad wartością użytkową różnych ras zwierząt, jako rezerwy genetycznej w krajowej hodowli zachowawczej
  • Wykorzystanie metod cytogenetycznych do oceny wartości użytkowej zwierząt gospodarskich
  • Badania nad populacjami wybranych gatunków zwierząt futerkowych, szacowanie efektywności różnych metod oceny i selekcji stosowanych w hodowli zwierząt i obiektywizacja oceny pokroju zwierząt futerkowych oraz wpływem ich ferm na środowisko naturalne.