Realizacja badań ststutowych przez pracowników Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt

 

Tytuł tematu badawczego

Jednostka organizacyjna

 • Intensyfikacja produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby paszowe i systemy żywienia zwierząt w różnych typach gospodarstw regionu Podlasia Zachodniego
 • Wpływ czynników żywieniowych na ilość i jakość mięsa wieprzowego i drobiowego
 • Zastosowanie w mieszankach surowców paszowych o szczególnych cechach oraz ich wpływ na jakość produktów
 • Ocena przydatności nowych pasz i dodatków paszowych w żywieniu zwierząt
 Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
   
 • Innowacyjne technologie stosowane w hodowli bydła i ich wpływ na użytkowość krów
 • Uwarunkowania środowiskowe i genetyczne decydujące o jakości mleka i mięsa wołowego
 • Ocena właściwości produktów pochodzących od małych przeżuwaczy
 • Cechy funkcjonalne i ich relacje z użytkowością mleczną i behawiorem bydła
 Katedra Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka

 

 
 • Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na cechy nasienia samców
 • Badania nad optymalizacją warunków utrzymania zwierząt w rejonie środkowo-wschodniej Polski
 • Higieniczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji zwierzęcej
 • Wykorzystanie warunków środowiskowych do poprawy efektywności produkcji i dobrostanu zwierząt
Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt 

 

 
 • Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna genomu drobiu i wybranych gatunków ssaków
 • Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania pokrojowo-użytkowych predyspozycji koni hodowanych w Polsce
 • Epigenetyczne modyfikacje chromatyny
 • Analiza porównawcza genomu zwierząt
Katedra Genetyki i Hodowli Koni

 

 
 • Analiza genetyczno-hodowlana wybranych stad zwierząt
 • Wpływ wybranych czynników warunkujących parametry ilościowe i jakościowe komórek rozrodczych różnych gatunków zwierząt
 • Analiza cech użytkowych i reprodukcyjnych różnych gatunków ptaków
Katedra Metod Hodowlanych i Hodowli Drobiu

 

 
 • Metody diagnozowania jakości mięsa
 • Determinanty jakości wieprzowiny na poziomie metabolicznym
 • Wykorzystanie metod genetycznych do opracowania programu hodowlanego, uwzględniającego możliwość produkcji tuczników mięsnych o wysokiej jakości mięsa
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa