!!
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

 

Slajd certyfikat6

 

W wyniku wprowadzania nowych ustaw i rozporządzeń (D. U. 26 luty 2015 poz. 266) dotyczących badań na zwierzętach, w tym zwierzętach doświadczalnych należy ubiegać się o szkolenie w ww. sprawie uzyskując odpowiedni CERTYFIKAT. 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej. Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2017 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Życzymy Państwu najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, niech spełniają się wszystkie Państwa marzenia.

Dyrekcja IBiHZ

 

 

 

Informuję, że została rozstrzygnięta XXXII Edycja Konkursu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych.

 

1. III nagroda – mgr inż. Karolina Błażewicz za pracę pt. „Porównanie cech morfometrycznych plemników wyróżnionych jako żywe lub martwe barwieniem metodą eozyna-nigrozyna w nasieniu knurów ras duroc, pietrain i mieszańców duroc x pietrain”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

2. III nagroda – mgr inż. Ewa Zdrowowicz za pracę pt. „Zastosowanie dwóch technik barwienia w ocenie morfometrii plemników ogiera”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Andraszek w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

Gratulacje dla magistrów i ich promotorów

 DSC 1

W dniach 6 i 7 września 2015 roku w Siedlcach po raz XXII odbyły się Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym oraz XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

Impraeza w tym roku przebiega pod hasłem "Mazowiecka wieś - przedsiębiorcza i innowacyjna", a patronat nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Siedlce, Starosta Siedlecki.