!!
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

1 Certyfikat Kopia

W dniu 1 grudnia 2017 roku studenci kierunku zootechnika w ramach zajęć uczestniczyli w II Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie. Patronat Honorowy objęły: Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronem Honorowym Sektora Innowacji było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 10

 

W dniach 13-17 listopada 2017 roku odbyły się warsztaty dla uczniów klasy drugiej Technikum Weterynaryjnego ze szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie z Mińska Mazowieckiego. Warto wspomnieć, że klasy Weterynaryjne objęte są w ramach patronatu "akademickich klas" prowadzonych przez Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt naszej Uczelni. Na początku pierwszego dnia młodzież została przywitana przez Panią Prodziekan ds studiów - prof. nzw. B. Biesiadę-Drzazga. Tygodniowy cykl zajęć odbył się w Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach. Zajęcia odbywały się w ramach praktyk zawodowych realizowanych z zakresu "inseminacji i rozrodu zwierząt", dlatego głównym koordynatorem zajęć była Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt naszego Instytutu wraz z Instytucjami współpracującymi.