• image
 • image
 • image
 • image
 • image

   


Informacje kontaktowe

 

Poczta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Na skypie: ibihz-uph    

 

Facebook: Instytut Bioinżynierii

 

Telefon: (+48) 25 6431267  - Poniedzialek - Piątek godz:  800-1300

 


Rekrutacja na studia II stopnia


dwa kierunki-baner


baner aaga mały


 belka nasza oferta

baner zoopsych z animaloter

 

NOWY KIERUNEK  STUDIÓW !!!

Studia I stopnia (czas trwania 3,5 roku, uzyskany tytuł inżynier) więcej ... 

 

baner menadżer prod i dystr zywności

 

NOWY KIERUNEK STUDIÓW !!!

Studia I stopnia ( czas trwania 3,5 roku, uzyskany tytuł inżynier) więcej ...

 

banery duze pp

 

Studia I stopnia (czas trwania: 3,5 roku, uzyskany tytuł, inżynier) (więcej ...)

 • Bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia roślinnego
 • Bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego

Studia II stopnia (czas trwania: 1,5 roku, uzyskany tytuł: magister inżynier)(więcej ...)

 • Bioinżynieria produkcji żywności

 


 banery duze z p

 

Studia I stopnia (czas trwania: 3,5 roku, uzyskany tytuł: inżynier) (więcej ...)

 • hodowla zwierząt
 • ocena i wykorzystanie surowców pochodzenia zwierzęcego
 • hipologia
 • profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt (więcej...)

Studia II stopnia (czas trwania: 1,5 roku, uzyskany tytuł: magister inżynier) (więcej ...)

 • hodowla zwierząt
 • ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych
 • terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt (więcej...)

Studia III stopnia DOKTORANCKIE 

czas trwania: 4 lata, uzyskany tytuł: doktor inżynier

  (więcej ...) 

  


 belka nasza oferta


dla studenta

więcej ...  


dla ucznia

 więcej ...


dla absolwenta praca

 więcej ... 


   belka studia

Nasza kadra dydaktyczna jest wysoko wykwalifikowana (profesorowie i adiunkci) i przyjazna studentom.  Wszyscy nauczyciele są doświadczonymi wykładowcami, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Programy nauczania są nowoczesne, dostosowane do aktualnych potrzeb dynamicznie zmieniającej się gospodarki i rynku pracy.

 

Nasi Absolwenci są menadżerami w różnych branżowych firmach krajowych  i zagranicznych (przetwórstwo żywności i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, wytwórnie pasz, obrót zwierzętami i produktami,  itp.)

 

Znaczna część absolwentów Zootechniki prowadzi własne, nowoczesne gospodarstwa rolne (fermy: bydła, drobiu, trzody chlewnej, hodowle koni i innych gatunków zwierząt), są wiodącymi producentami w regionie.  

 

Ponadto nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w: instytucjach państwowych i samorządowych (urzędach, agencjach rolnych i związanych z gospodarką żywnościową), bankach, firmach ubezpieczeniowych, służbach celnych, weterynaryjnych, są nauczycielami zawodu, naukowcami.  

 

 belka wyposazenie

 DSC 0532 Kopia 2

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną, sale wykładowe, audytoryjne i laboratoria niezbędne do do prowadzenia zajęć ze studentami. Posiadamy laboratoria i pracownie w których prowadzone są badania z zakresu; genetyki i oceny mikroskopowej materiału biologicznego, oceny morfologii nasienia, oceny i diagnostyki surowców pochodzenia zwierzęcego oraz oceny pasz i dodaktów paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Dyplomanci i doktoranci mają możliwość wykonywania eksperymentów i analiz swoich badań naukowych. W laboratoriach wykonywane są analizy i ekspertyzy dla firm zewnętrznych. 

 

  

Ogłoszenia

belka aktualnosci

 

 

Kierunek ZOOTECHNIKA

Studia II stopnia (studia: stacjonarne i niestacjonarne)

 

Studia II stopnia trwają 3 semestry (1,5-roczne magisterskie). Studia II stopnia obejmują proces kształcenia specjalistycznego na wybranych specjalnościach; agrokonsulting, hipologia, hodowla zwierząt,ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych, terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt - NOWOŚĆ!.

Absolwent uzyskuje dyplom magistra inżyniera w wybranej przez siebie specjalności.

Ukończenie specjalności agrokonsulting daje gruntowne przygotowanie z zakresu doradztwa rolniczego oraz podmiotów gospodarczych działających na rynku produktów pochodzenia zwierzęcego. Zdobędzie umiejętności i kompetencje w rozwiązywaniu problemów natury merytorycznej, organizacyjnej i marketingowej związanej z produkcją i obrotem produktami rolnymi na rynku wewnętrznym i globalnym.

Absolwent specjalności hipologia daje kompleksowe przygotowanie z zakresu użytkowania eksploatacji koni, w tym koni sportowych oraz wykorzystania koni w agroturystyce. Część praktyczna zajęć realizowana będzie w oparciu o istniejący na Uczelni Ośrodek Jeździecki. Specjalista hipologii zdobędzie umiejętności w zakresie dyscyplin jeździeckich, nowatorskich form i sposobów wykorzystania koni oraz ich utrzymania i pielęgnacji.

Ukończenie specjalności hodowla zwierząt umożliwia gruntowne przygotowanie z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie technologii produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ekonomicznych i ekologicznych aspektów wytwarzania i zagospodarowywania produktów pochodzenia zwierzęcego.

Absolwent specjalności ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych uzyska szerokie przygotowanie w zakresie obrotu i handlu zwierzętami, zasad wykorzystania, standaryzacji i oceny surowców zwierzęcych oraz technologii ich przechowywania i przetwarzania.

Absolwent specjalności terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt NOWOŚĆ! (tylko na studiach stacjonarnych) zdobędzie szeroką wiedzę w zakresie użytkowania małych zwierząt towarzyszących oraz możliwości ich wykorzystania do celów terapeutycznych i w instytucjach branżowych m.in. w policji, straży granicznej czy ratownictwie. Ukończenie specjalności pozwoli przygotować absolwenta do pracy w zakładach zajmujących się użytkowaniem i pielęgnacją zwierząt towarzyszących, zyska wiedzę z zakresu tresury i psychologii zwierząt towarzyszących.,

Absolwent kierunku zootechnika zdobędzie ugruntowaną wiedzę – w stosunku do studiów I stopnia - w zakresie nowoczesnych metod i technik hodowli i chowu zwierząt oraz z zakresu obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego. Jest przygotowany do pracy we własnych gospodarstwach hodowlanych jak i różnego rodzaju instytucjach związanych z hodowlą i bioróżnorodnością zwierząt. Posiada umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacji różnych gatunków zwierząt. Ponadto absolwent zdobędzie umiejętności i kompetencje do wykonywania projektów badawczych z różnymi podmiotami zewnętrznymi, pozyskując unijne i krajowe środki finansowe. Absolwent będzie przygotowany do pracy kierowniczej w przedsiębiorstwach i specjalistycznych gospodarstwach rolnych, grupach producenckich, firmach zajmujących się obrotem produktami rolnymi i zaopatrzeniem rolnictwa w środki produkcji, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, firmach konsultingowych, firmach paszowych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz laboratoriach specjalistycznych. Jest także przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz podejmowania pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, oraz w szkolnictwie.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia, doktoranckich w dyscyplinie zootechnika na naszej Uczelni.